Lyssna

Det Särskilda tandvårdsstödet i Västra Götaland

Rätt till "intyg om nödvändig tandvård" och uppsökande munhälsobedömning har bland annat du som har ett stort omvårdnadsbehov eller ett beslut enligt LSS. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.

Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård och med samma rätt till frikort. Det är ditt behov av omvårdnad som avgör din rätt till tandvårdsstöd.

Hur ansöker jag?

Du kontaktar ansvarig handläggare på kommunen eller ansvarig enhetschef på boendet eller i hemtjänsten.

Särskilt tandvårdsstöd är:

  • Uppsökande Munhälsobedömning
  • Nödvändig tandvård
  • Tandvård vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning samt tandvård som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid. För att få detta stöd vänder du dig till din läkare (vid sjukdom) eller tandläkare som skickar underlag till Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen.
    Enhet tandvård Länk till annan webbplats.

Beskrivning av insatser

Munhälsobedömning är en förenklad kontroll av din munhåla, tänder och tandersättningar. Bedömningen utförs av en legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i boendet. Behovet av insatser för din munhygien bedöms med hänsyn till vad du eller personalen kan klara av. Vid det besöket bör personal närvara för att på ett optimalt sätt kunna hjälpa dig med din munhälsa.

Du får själv inte välja vem som ska utföra munhälsobedömningen, det gör Västra Götalandsregionen som har ett avtal med tandvårdsföretag som utför denna.

När det gäller behandlingar och nödvändig tandvård väljer du själv tandläkare och tandhygienist och betalar enligt taxa för högkostnadsskydd

Du ska vara folkbokförd i Västra Götaland.

Kontakt och telefontider

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15