Lyssna

Rehabilitering och hjälpmedel

Har du en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som begränsar dig i din vardag? Då kan du ha behov av rehabilitering exempel träning, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av din bostad.

På Rehab finns arbetsterapeuter och sjukgymnast/fysioterapeuter som är en del av den kommunala hälso- och sjukvården. Vi vänder vi oss till dig som:

  • bor på särskilt boende för äldre eller för personer med funktionsnedsättning
  • vistas på korttidsboende
  • vistas på biståndsbedömd daglig verksamhet
  • har behov av insatser i det egna hemmet och är inskriven i hemsjukvården

Så här arbetar vi

Vi som arbetar på rehab är arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Målet för vår verksamhet är att i möjligaste mån förbättra eller bibehålla funktioner, aktivitetsförmåga och självständighet hos den enskilde.

Det gör vi genom att utreda, behandla och eventuellt prova ut och förskriva hjälpmedel samt ge utbildning och råd i rehabiliterande frågor. Vi utför olika bedömningar och skriver intyg för bland annat bostadsanpassning. Handläggare för bostadsanpassningsbidrag på handläggarenheten handlägger och beslutar om bostadsanpassningsbidrag.
Bostadsanpassningsbidrag

Sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut ingår i kommunens hälso- och sjukvård och samarbetar med omvårdnadspersonal och handläggare för SoL och LSS.

På rehab arbetar vi huvudsakligen utifrån ett konsultativt arbetssätt. Det betyder att vi utbildar och handleder omvårdnadspersonal i rehabiliteringsarbetet. Omvårdnadspersonal utför den dagliga träningen tillsammans med den enskilde. Utbildning kan ske individuellt och i grupp samt kan också rikta sig mot anhöriga.

Hjälpmedel

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut bedömer behov och förskriver hjälpmedel utifrån gällande regler för Västra Götaland. Hjälpmedel ska återlämnas när behovet upphört.

Kontakt

Rehab
031-724 65 65
Telefontid: måndag till fredag klockan 8.30-9.30
Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Återlämning hjälpmedel:
Återlämning av hjälpmedel sker efter överenskommelse, ring 031-724 65 65

Besöks- och postadress:
Rehab Härryda kommun, Hönekulla gård, Hönekulla Byväg 4
435 44 Mölnlycke

Malin Borg, enhetschef
031-724 65 76
malin.borg@harryda.se

Elisabet Johansson, hjälpmedelsansvarig             031-724 65 49 elisabet.johansson@harryda.se

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom primärvård
Vårdval Rehab Länk till annan webbplats.

Relaterad information