Lyssna

Kommunal hälso- och sjukvård

Du som inte klarar av att besöka vårdcentralen kan få den sjukvård du behöver i hemmet. Tag kontakt med din vårdcentral som kan skicka remiss med förfrågan om kommunal hemsjukvård. Sjukvårdsinsatserna utförs av sjuksköterskeenheten som även ansvarar för personer som bor på äldre- och gruppboenden. Sjuksköterskeenheten är tillgänglig dygnet runt.

Kontaktuppgifter till sjuksköterskeenheten:

Om du bor i Mölnlycke - i ordinärt boende, på Ekdalagården, Hönekulla gård, Rådahemmet eller Säterigården: 031-724 86 00

Om du bor i Landvetter och Rävlanda - i ordinärt boende eller på Bygården, Östra Bygården eller Björkelid: 031-724 86 01

Kvälls- och nattpatrullen: 031-724 86 00, 031-724 86 01

Avgifter

Avgifter gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
Avgifter

Sjuksköterska

Alla som bor i kommunens äldre- och gruppboenden har tillgång till sjuksköterska. Äldre eller funktionshindrade personer som bor i sina hem kan få hjälp av en sjuksköterska från sjuksköterskeenheten.

Omvårdnadspersonal

På kommunens äldre- och gruppboenden finns omvårdnadspersonal i tjänst dygnet runt. Som boende får du en kontaktperson bland vårdpersonalen som du och dina anhöriga kan vända er till med frågor.

Läkare

Läkare besöker kommunens äldre- och gruppboenden cirka en gång i veckan eller med olika intervaller. Vid akuta behov tillkallas läkare från vårdcentralen. Du som bor hemma söker läkarvård på vårdcentralen.

Vård i livets slut

Palliativ vård och vård i livets slut bedrivs i det egna hemmet, på korttidsboenden och särskilda boenden. Vården samordnas, utifrån individuella behov, av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, biståndshandläggare och omvårdnadspersonal och omfattar både den sjuka personen och de närstående. Ett viktigt mål är att ingen ska behöva dö ensam.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS har det övergripande ansvaret för all kommunal hälso- och sjukvård, med uppgift är att bevaka vårdtagarnas säkerhet och utveckla kvaliteten i vården.

Linda Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 87 50
linda.strandberg@harryda.se

Synpunkter/klagomål

Har du synpunkter, klagomål, frågor eller förslag när det gäller hälso och sjukvård kan du kontakta Patientnämnden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nämnden är en fristående opartisk instans dit vårdtagare, anhöriga och personal helt kostnadsfritt kan vända sig

Nationell patientöversikt NPÖ

I Härryda kommun pågår arbete med att införa nationell patientöversikt NPÖ. Det innebär att behörig hälso-och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska) kan få tillgång till uppgifter i journaler hos andra vårdgivare (landsting och privata vårdakteörer) om personen är inskriven i kommunal hälso-och sjukvård.

Broschyren om NPÖPDF

www.vgregion.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.inera.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Filmen om Åkelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Lars-Göran Lind, enhetschef
031-724 61 71
lars-goran.lind@harryda.se

Linda Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 87 50linda.strandberg@harryda.se

Cecilia Olsson, medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
031-724 61 26cecilia.olsson@harryda.se

Synpunkter och klagomål
Se länk till patientnämnden nedan.

Relaterad information