Kommunal hälso- och sjukvård

Du som inte klarar av att besöka vårdcentralen kan få den sjukvård du behöver i hemmet. Kontakta din vårdcentral som kan skicka remiss med förfrågan om kommunal hemsjukvård.

Insatserna ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut till dig som:

 • bor på särskilt boende för äldre eller för personer med funktionsnedsättning
 • vistas på korttidsboende
 • vistas på biståndsbedömd daglig verksamhet
 • har behov av insatser i det egna hemmet och är inskriven i hemsjukvården.

Har du hemsjukvård?

Kontaktuppgifter till sjuksköterskeenheten:

Sjukvårdsinsatserna utförs av sjuksköterskeenheten som även ansvarar för personer som bor på äldre- och gruppboenden. Sjuksköterskeenheten är tillgänglig dygnet runt.

Om du bor i Mölnlycke - i eget boende eller på Ekdalagården, Hönekulla gård, Rådahemmet eller Säterigården: 031-724 86 00

Om du bor i Landvetter och Rävlanda - i eget boende eller på Bygården, Östra Bygården eller Björkelid: 031-724 86 01

Kvälls- och nattpatrullen: 031-724 86 00, 031-724 86 01


Avgifter

Avgifter gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Avgifter

Vård i livets slut

Palliativ vård och vård i livets slut bedrivs i det egna hemmet, på korttidsboenden och särskilda boenden. Palliativ vård bygger på ett palliativt förhållningssätt som kännetecknas av en helhetssyn på människan och vilar på de fyra grundpelarna symtomlidnring, multiprofessoinellt samarbete, kommunikation och stöd till närstående.

Vården samordnas utifrån individuella behov av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, omsorgshandläggare och omvårdnadspersonal. Ett viktigt mål är att ingen ska behöva dö ensam.

Medicinskt ansvariga

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering är av god och säker kvalitet inom kommunens ansvarsområde och följer den lagstiftning som finns.
Medicinskt ansvariga

Synpunkter på din vård

Har du synpunkter, klagomål, frågor eller förslag när det gäller hälso- och sjukvård kan du kontakta Patientnämnden. Länk till annan webbplats.

Nämnden är en fristående opartisk instans dit vårdtagare, anhöriga och personal helt kostnadsfritt kan vända sig.

Nationell patientöversikt NPÖ

I Härryda kommun pågår arbete med att införa nationell patientöversikt NPÖ. Det innebär att behörig hälso-och sjukvårdspersonal som arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska kan få tillgång till uppgifter i journaler hos andra vårdgivare, om personen är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård.

Vad innebär nationell patientöversikt

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vårdgivare som var och en dokumenterar och förvarar sin journalinformation. Det innebär att information ibland behöver skickas mellan olika vårdgivare.

Om hälso- och sjukvårdspersonalen istället kan se patientens sammanhållna journalinformation via dator, så får de en tydligare översikt över patientens vårdhistorik och eventuella vårdbehov. Detta leder till
bättre vård- och rehabiliteringsinsatser, att patientsäkerheten ökar samt att risken för felbehandlingar minskar.

Med nationell patientöversikt behöver inte patienten upprepa sin sjukdomshistoria och sina vårderfarenheter hos olika vårdgivare, utan kan känna sig trygg med att hälso- och sjukvårdspersonalen har journalinformationen. Det innebär att vårdkvaliteten ökar och risken för
brister i vårdkedjan minskar.

Nationell patientöversikt ger

 • Ökad vårdkvalitet
  En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser,
  provresultat och medicinering gör det lättare att
  ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid.
 • Ökad patientsäkerhet
  Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering.
 • Ökad effektivitet
  Delad information minskar kostsamt dubbeljobb
  och innebär att patienten kan få hjälp snabbare.
 • Ökat inflytande
  Patientens samtycke krävs för informationsöverföring. Patienten har alltid rätt att spärra sina
  uppgifter.

Vi gör ingenting utan patientens samtycke

Ingen hälso- och sjukvårdspersonal kan läsa i journaler från andra vårdgivare utan att patienten har gett sitt samtycke. Om patienten väljer att stå utanför nationell patientöversikt spärras journaluppgifterna.

Mer information om NPÖ:

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00

Lars-Göran Lind, enhetschef sjuksköterskeenheten
031-724 61 71
lars-goran.lind@harryda.se

Linda Strandberg medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 87 50
linda.strandberg@harryda.se

Niclas Sjöström, medicinskt ansvarig för rehabilitering, (MAR)
031-724 61 26 niclas.sjostrom@harryda.se