Kommunal hälso- och sjukvård

Du som inte klarar av att besöka vårdcentralen kan få den sjukvård du behöver i hemmet. Tag kontakt med din vårdcentral som kan skicka remiss med förfrågan om kommunal hemsjukvård. Sjukvårdsinsatserna utförs av sjuksköterskeenheten som även ansvarar för personer som bor på äldre- och gruppboenden. Sjuksköterskeenheten är tillgänglig dygnet runt.

Kontaktuppgifter till sjuksköterskeenheten:

Om du bor i Mölnlycke - i ordinärt boende, på Ekdalagården, Hönekulla gård, Rådahemmet eller Säterigården: 031-724 86 00

Om du bor i Landvetter och Rävlanda - i ordinärt boende eller på Bygården, Östra Bygården eller Björkelid: 031-724 86 01

Kvälls- och nattpatrullen: 031-724 86 00, 031-724 86 01

Avgifter

Avgifter gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.
Avgifter

Sjuksköterska

Alla som bor i kommunens äldre- och gruppboenden har tillgång till sjuksköterska. Äldre eller funktionshindrade personer som bor i sina hem kan få hjälp av en sjuksköterska från sjuksköterskeenheten.

Omvårdnadspersonal

På kommunens äldre- och gruppboenden finns omvårdnadspersonal i tjänst dygnet runt. Som boende får du en kontaktperson bland vårdpersonalen som du och dina anhöriga kan vända er till med frågor.

Läkare

Läkare besöker kommunens äldre- och gruppboenden cirka en gång i veckan eller med olika intervaller. Vid akuta behov tillkallas läkare från vårdcentralen. Du som bor hemma söker läkarvård på vårdcentralen.

Vård i livets slut

Palliativ vård och vård i livets slut bedrivs i det egna hemmet, på korttidsboenden och särskilda boenden. Vården samordnas, utifrån individuella behov, av sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, omsorgshandläggare och omvårdnadspersonal och omfattar både den sjuka personen och de närstående. Ett viktigt mål är att ingen ska behöva dö ensam.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

MAS har det övergripande ansvaret för all kommunal hälso- och sjukvård, med uppgift är att bevaka vårdtagarnas säkerhet och utveckla kvaliteten i vården.

Linda Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 87 50
linda.strandberg@harryda.se

Synpunkter/klagomål

Har du synpunkter, klagomål, frågor eller förslag när det gäller hälso och sjukvård kan du kontakta Patientnämnden. Länk till annan webbplats.

Nämnden är en fristående opartisk instans dit vårdtagare, anhöriga och personal helt kostnadsfritt kan vända sig

Nationell patientöversikt NPÖ

I Härryda kommun pågår arbete med att införa nationell patientöversikt NPÖ. Det innebär att behörig hälso-och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska) kan få tillgång till uppgifter i journaler hos andra vårdgivare (landsting och privata vårdaktörer) om personen är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård.

Vad innebär Nationell patientöversikt

En patient har idag ofta kontakt med flera olika vårdgivare som var och en dokumenterar och förvarar sin
journalinformation. Det innebär att information ibland
behöver skickas mellan olika vårdgivare.

Om hälso- och sjukvårdspersonalen istället kan se
patientens sammanhållna journalinformation via dator,
så får de en tydligare översikt över patientens vårdhistorik och eventuella vårdbehov. Detta leder till
bättre vård- och rehabiliteringsinsatser, att patientsäkerheten ökar samt att risken för felbehandlingar
minskar.

Med nationell patientöversikt behöver inte patienten
upprepa sin sjukdomshistoria och sina vårderfarenheter
hos olika vårdgivare, utan kan känna sig trygg med att
hälso- och sjukvårdspersonalen har journalinformationen. Det innebär att vårdkvaliteten ökar och risken för
brister i vårdkedjan minskar.

Vi gör ingenting utan patientens samtycke

Ingen hälso- och sjukvårdspersonal kan läsa i journaler
från andra vårdgivare utan att patienten har gett sitt
samtycke. Om patienten väljer att stå utanför nationell
patientöversikt spärras journaluppgifterna.

Nationell patientöversikt ger

 • Ökad vårdkvalitet
  En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser,
  provresultat och medicinering gör det lättare att
  ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid.
 • Ökad patientsäkerhet
  Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering.
 • Ökad effektivitet
  Delad information minskar kostsamt dubbeljobb
  och innebär att patienten kan få hjälp snabbare.
 • Ökat inflytande
  Patientens samtycke krävs för informationsöverföring. Patienten har alltid rätt att spärra sina
  uppgifter.

Mer information

Kontakt

Lars-Göran Lind, enhetschef
031-724 61 71
lars-goran.lind@harryda.se

Linda Strandberg medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 87 50
linda.strandberg@harryda.se

Elin Hagström Russell, (tf) medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
031-724 61 43
elin.hagstrom.russell@harryda.se

Niclas Sjöström, medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
031-724 61 26 niclas.sjostrom@harryda.se
Synpunkter och klagomål
Se länk till patientnämnden nedan.