Lyssna

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Västra Götalandsregionen ansvarar för att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västra Götaland och för att det finns bra sjukvård för alla.

Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård.

Kommunens ansvar

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård som även omfattar habilitering, rehabilitering och hjälpmedel upp till sjuksköterskenivå till dig som:

  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering
  • deltar i dagverksamhet

Härryda kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus för

Kontakt

Sjuksköterskeenhet
Lars-Göran Lind, enhetschef
031-724 61 71
lars-goran.lind@harryda.se

Rehabenhet
Malin Borg, enhetschef
031-724 65 76
malin.borg@harryda.se

MAS och MAR

Linda Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
031-724 87 50linda.strandberg@harryda.se
Cecilia Olsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR
031-724 61 26 cecilia.olsson@harryda.se