VIP-Självstärkande kurs

Hösten 2022 planerar vi att återuppta kurserna. Välkommen att höra av dig med intresseanmälan eller om du har frågor.

VIP står för viktig intressant person och är en kurs för dig som vill träna på att uttrycka dig och bli medveten om dina känslor. Kanske har du intellektuella eller psykiska funktionsvariationer som gör att du behöver lite extra stöd?

Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig hur man reagerar i olika situationer kan det bli lättare att göra bra val i livet.

Att dela åsikter och erfarenheter med andra kan leda till förändring och att du får bättre självkänsla.

Det här gör vi på kursen

 • pratar om självkänsla och om relationer
 • pratar om att göra val som är bra för oss själva
 • övningar för att träna oss i att vara tydliga med vad vi vill och inte
 • tränar oss i att sätta gränser
 • pratar om hur vi kan minska risken för att utsättas för våld eller utsätta andra för våld
 • övningar som lär oss att förstå varandra och tycka om oss själva.

Om kursen

 • vi träffas en gång i veckan under 12 veckor
 • varje träff är på två timmar inklusive rast och fika, som du bjuds på
 • varje träff har ett tema som vi pratar om och gör övningar kring
 • ungefär sex personer kan ingå i en grupp
 • kvinnor och män går i olika grupper.

Vill du veta mer och/eller anmäla dig?
vip@harryda.se