Boendestöd

Boendestöd är en frivillig insats som riktar sig till dig som behöver stöd i vardagen. Målet är att öka ditt oberoende och din självständighet.

Vad är boendestöd?

Boendestödet utgår från ditt hem och stödet utformas så att din egen förmåga tas tillvara och förstärks. Boendestödet förutsätter att du är delaktig och medverkar i förändringsarbetet. Målet är att öka oberoende och självständighet.

Insatsen kan till exempel vara stöd:

  • att planera och strukturera vardagen
  • vid myndighets- och sjukvårdskontakter
  • för att komma till aktiviteter, hitta sociala samanhang för att bryta isolering
  • med att hitta rutiner och motivation för att sköta hemmet.

Vem kan få boendestöd?

Stödet riktar sig till dig som har en psykisk-, neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsnedsättning. Du bor i Härryda kommun, är över 18 år och i behov av stöd i vardagen.

Hur får du stöd?

Du ansöker om boendestöd genom att ringa kontaktcenter och fråga efter vuxenenhetens socialsekreterare socialpsykiatri.

Din ansökan utreds av socialsektreterare socialpsykiatri, som beslutar om du har rätt till stöd enligt socialtjänstlagen.

Har du rätt till stöd, så får du två personer som dina boendestödjare. Utifrån beslutets syfte och mål gör ni tillsammans upp en genomförandeplan för hur stödet ska ske och ni utvärderar regelbundet hur det går.

Boendestödjare

Vi som arbetar inom boendestödet har utbildning inom området och har erfarenhet av att arbeta med personer som har en psykisk funktionsvariation.

Många av oss har lång erfarenhet som boendestödjare.

Sekretess och samverkan

Vi som arbetar inom boendestödet arbetar under sekretess och har tystnadsplikt. Därför behöver vi ha ditt samtycke när vi ska samverka med andra. Vid behov samverkar vi med socialtjänsten och även med exempelvis hemtjänst, sjukvård, den psykiatriska öppenvården samt daglig verksamhet.

Information och ansökan

Vill du ansöka om boendestöd eller veta mer om vilket stöd Härryda kommun kan erbjuda är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter.
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se