Kontakt
Lyssna

Boendestöd

Syftet med boendestöd är att du ska få stöd, hjälp och möjlighet att utvecklas för att du ska kunna klara av ett så självständigt liv som möjligt. Boendestöd är ett socialt- och pedagogiskt stöd i ditt hem och din närmiljö. Stödet bygger på delaktighet och utformas individuellt.

Vi vänder oss till personer som är 18 år eller äldre och har en psykiskt funktionsnedsättning, bor i Härryda Kommun och behöver stöd för att orka med vardagen. Vår uppgift är att hjälpa och stödja dig på vägen mot ett fungerande socialt liv.

En person har en psykiskt funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en följd av psykisk sjukdom eller störning.

Stödet är anpassat efter dina behov och kan vara:

  • Hjälp att bryta isolering
  • Stöd med motivation
  • Stöd och struktur i vardagliga sysslor
  • Stöd vid myndighets- och sjukvårdskontakter
  • Stöd att delta i aktiviteter

Samverkan och sekretess

Vid behov samarbetar vi exempelvis med hemtjänsten, dagsjukvården, psykiatriska öppenvården samt den dagliga verksamheten. Vi som arbetar inom dessa områden har naturligtvis sekretess.

Vem beviljar boendestöd?

Så här går det till:

  • Kommunens handläggarenhet fattar beslut enligt socialtjänstlagen om vilket stöd du kan få.
  • Du träffar två personal från boendestödet som blir dina kontaktpersoner.
  • Tillsammans gör ni en genomförandeplan som utgår från ditt behov.
  • Om du är inlagd på sjukhus eller motsvarande kommer försöker vi  träffas innan du skrivs ut. Detta för att du och dina kontaktpersoner ska kunna utforma ditt behov av stöd.  

För att ansöka om boendestöd, kontakta kommunens handläggarenhet
031-724 62 00