Lyssna

Boendestöd

Boendestöd innebär att personen som erhåller stödet får hjälp och möjlighet att utvecklas för att kunna klara av ett så självständigt liv så möjligt. Boendestöd är ett socialt- och pedagogiskt stöd i hemmet och närmiljön. Stödet utformas individuellt.

Stödet riktar sig till:

  • Personer med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning
  • Är över 18 år
  • Bor i Härryda kommun
  • Är i behov av stöd i vardagen

Stödet kan innefatta:

  • Stöd att bryta isolering
  • Stöd med struktur i vardagliga sysslor
  • Stöd vid myndighets- och sjukvårdskontakter
  • Stöd för att komma igång med aktiviteter, sysselsättning, arbete och utbildning
  • Stöd till kontakter med personligt och professionellt nätverk

Boendestödet förutsätter att du är delaktig och medverkar i förändringsarbetet. Målet är att öka oberoende och självständighet.

Samverkan och sekretess

Vid behov samverkar vi med socialtjänsten och vid samtycke även med exempelvis hemtjänst, sjukvård, den psykiatriska öppenvården samt daglig verksamhet. Vi som arbetar inom dessa områden har sekretess.

Så här söker du boendestöd

Kontakta handläggarenheten i Härryda kommun, via kontaktcenter, 031-724 62 00. Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL). Handläggaren utreder och tar beslut. 

Om du inte beviljas boendestöd kan du överklaga. Mer information om att överklaga får du med beslutet.