Lyssna

Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med personer i sin närhet när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.

Medicinskt stöd vid psykiska problem

Om du behöver få medicinskt stöd och behandling av psykiska problem ska du kontakta Psykiatrimottagning Mölndal.

Psykiatrisk mottagning Mölndal, Psykiatrisk mottagning Härryda och Enheten för autism och ADHD har tillsammans bildat Psykiatrimottagning Mölndal.

Här arbetar man i mindre team specialiserade på ett antal diagnosgrupper:

  • Affektiva tillstånd och ångesttillstånd
  • Neuropsykiatriska tillstånd
  • Traumarelaterade tillstånd
  • Personlighetsstörningar

Psykiatrimottagning Mölndal finns på besöksadress Bergskroken 3,
431 37 Mölndal, plan 3.
Psykiatrimottagning Mölndallänk till annan webbplats

Stöd från socialtjänsten vid psykisk ohälsa

Kommunen har ansvar för att informera om det stöd och service som personer med psykiska funktionshinder har rätt till. För att få stöd från Härryda kommun ska du ansökan om stöd hos vuxenenheten, där socialsekreterare socialpsykiatri fattar beslut.
Vuxenenheten

Daglig sysselsättning

Kreativt center är en mötesplats för daglediga.
Kreativt center

Andra verksamheter att vända sig till

Stöd och hjälp
Anhörigstöd
Boendestöd