Lyssna

Ungdomar och missbruk

Behöver du som ungdom hjälp att bryta dina alkohol- och drogvanor? Är du orolig för att en ungdom under 18 år eller en gymnasieelev missbrukar alkohol eller droger?

Du kan vända dig till socialtjänsten där du kan få stöd och information och hjälp med drogkartläggning och drogtester. Socialtjänsten kan även bli inkopplad genom att det görs en anmälan till exempel från anhöriga, skola, sjukvård eller polis.

Tillsammans med mottagningssekreterarna går vi igenom situationen och vad för stöd som kan behövas, inom och/eller utanför socialtjänsten. Mottagningssekreterarna beslutar om en utredning ska inledas.

Samverkan sker med familjestödsenhetens personal för att ge det stöd som behövs.  

Både du som förälder och du som är ungdom är välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00

Socialsekreterarna i mottagningsgruppen, 
031-724 68 18
Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10-12. Onsdag 13-15