Ungdomar och missbruk

Behöver du hjälp att bryta din konsumtion av alkohol och/eller droger? Eller är du orolig för någon ung person som är i "riskzon"? Välkommen att höra av dig.

Du som är 18 år och yngre eller du som förälder eller annan vuxen är välkomna att kontakta socialtjänsten. Tillsammans med mottagningssekreterarna går vi igenom situationen och vad för stöd som kan behövas, inom och/eller utanför socialtjänsten. Ibland görs en så kallad drogkartläggning och även drogtester. Mottagningssekreterarna beslutar om en utredning ska inledas.

Socialtjänsten kan även bli inkopplad genom att det görs en anmälan till exempel från anhöriga, skola, sjukvård eller polis via orosanmälan.
Anmälan om misstanke om barn som far illa