Missbruk och beroende

Du som har problem med missbruk av till exempel alkohol, droger eller spel kan få stöd och hjälp. Även du som är anhörig kan få stöd och hjälp.

Vuxenenhet

Vuxenenheten arbetar med att motverka missbruk och att hjälpa personer med missbruks- eller beroendeproblem. Hjälpen kan vara vård och behandling eller annat stöd.

Vuxenenheten vänder sig till personer från 18 år och uppåt. Har du frågor, vill du prata om alkoholvanor eller drogproblem så är du välkommen att kontakta oss.

Alkohol- och drogrådgivning

Rådgivningen erbjuder dig som dricker för mycket, missbrukar eller är beroende av alkohol, råd och samtalsbehandling. Är du anhörig till någon som har alkohol- eller drogproblem kan du också få stöd och hjälp.
Alkohol- och drogrådgivning

Pontus hus

Pontus hus erbjuder genom socialsekreterare och behandlingsassistenter stöd och hjälp till dig med alkohol- eller drogmissbruk och beroende. Denna hjälp kan förutom samtalsstöd vara insatser som nykterhets- och drogkontroller, vård på behandlingshem eller tillsyn i boendet och annat socialt stöd. Insatserna utformas tillsammans med dig utifrån dina behov.

Socialsekreterarna och behandlingsassistenterna arbetar i Pontus hus, det vita huset med de fem röda små stugorna, beläget vid Solstensrondellen i Mölnlycke.

I vissa fall bedöms vård enligt LVM, så kallad tvångsvård, vara det enda sättet att bryta en persons destruktiva missbruk. Behov av vård enligt LVM utreds av socialsekreterare och beslutas av Förvaltningsrätten.
Lagtexten LVM  Länk till annan webbplats.

Självhjälp på internet för den som vill dricka mindre

Den som vill minska sitt eget drickande eller känner oro för någon som dricker för mycket kan få hjälp på Internet. Alkoholhjälpen är öppen för alla. Det är ett webbaserat program som bygger på moderna terapimetoder och har tagits fram av den statliga Alkoholkommittén.
Alkoholhjälpen Länk till annan webbplats.