Lyssna

Anlita hantverkare

Det är populärt att anlita hantverkare bland annat beroende på Rot-avdraget. Tyvärr kan det uppstå problem i samband med detta. Nedan hittar du tips som du kan ha nytta av.

Anlita hantverkare

När du ska bygga om eller renovera hemma kan du behöva anlita en hantverkare till hjälp. Det finns gott om hantverkare – både bra och dåliga. Därför är det viktigt att begära in referenser om den hantverkare du funderar på att anlita. Du ska aldrig betala för något i förskott eller för något som inte är fackmässigt gjort.

Hantverkarens skyldigheter

När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Du kan som konsument kräva att hantverkaren ska göra jobbet fackmässigt och med omsorg.

Skaffa skriftligt avtal

När du anlitar en hantverkare är det viktigt att du har skriftliga avtal. Många av de problem som vi konsumenter drabbas av skulle ha kunnat undvikas om vi alltid såg till att ha skriftliga avtal. För att underlätta för oss konsumenter finns det standardavtal som man kan använda sig av.

Pris och tilläggsarbete

Har du kommit överens med hantverkaren om ett visst pris gäller det priset om ni inte kommit överens om ett ungefärligt pris. Märker hantverkaren under arbetets gång att ytterligare arbete behöver göras ska han/hon be om dina anvisningar innan arbetet påbörjas.

Problem

Ibland kan det givetvis uppstå problem med hantverkare. Det kan vara att arbetet inte är fackmässigt utfört, att det har dragit ut på tiden eller att det uppstår andra typer av problem. Hantverksarbeten regleras i konsumenttjänstlagen. Lagen är till för att ge oss konsumenter ett skydd när problem uppstår.

Skadestånd

Om du drabbas av kostnader för att hantverkaren har gjort fel eller att arbetet blir försenat kan du ha rätt att få skadestånd.

Kontakt

Lars Sundling, konsumentvägledare
031-724 61 80
konsument@harryda.se