Vill du hyra ut en bostad?

Ibland hör invånare av sig och vill erbjuda bostad till flyktingar, antingen gratis eller genom uthyrning. Kommunen kan inte själva teckna kontrakt med privatpersoner men kan komma att bistå i att vidareförmedla kontakt i ett senare skede, se nedan.

Bostadsansvaret för flyktingar

Flyktingar är ett samlingsbegrepp för människor på flykt, vilka i sin tur kan delas in i underkategorier där olika myndigheter har huvudansvaret:

Vuxna och barnfamiljer som söker asyl

Migrationsverket har huvudansvaret för boende. De sköter boendeförsörjningen genom offentliga upphandlingar.

Ensamkommande asylsökande barn 

Kommunen har huvudansvaret och placerar barn och ungdomar i boenden i egen regi eller köper platser i andra kommuner.

Personer som fått permanent uppehållstillstånd

Kommunen har huvudansvaret, men personerna/familjerna kan även själva söka bostad. Om du har boende som du vill hyra ut till denna målgrupp kan du själv annonsera och den enskilde kan då söka bostad på vanligt sätt.

Vanliga frågor om att hyra ut bostad till personer som fått permanent uppehållstillstånd eller är på flykt

Jag har en bostad att hyra ut. Hur ska jag gå tillväga?

Kommunen kan inte själva teckna kontrakt med privatpersoner, men kan hjälpa till att förmedla kontakt mellan flyktingar och den som har en bostad att hyra ut.

Härryda kommun har den senaste tiden fått in många intresseanmälningar om erbjudande av bostad till flyktingar från Ukraina. I nuläget kan vi inte omhänderta fler anmälningar och har därför stängt formuläret. Skulle läget ändras och ett ytterligare behov av bostäder uppstå, så öppnar vi möjligheten till intresseanmälan igen.

Är det kommunen eller den nyanlände som är hyrestagare?

Det är den nyanlände personen. Kommunen kommer inte att förmedla bostäder i andra hand.

Är det meningen att jag ska hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, den nyanlände hyresgästen ska behandlas som andra hyresgäster. Hyran kan dock inte vara oskälig. Härryda kommun har tagit fram följande riktlinjer för maxhyra:


Maxhyra för antal personer

Antal personer

Maxhyra

1-2 vuxna

5600 kr

1-2 vuxna och 1 barn

6300 kr

1-2 vuxna och 2 barn

7600 kr

1-2 vuxna och 3 barn

8300 kr

Besök gärna Hyresnämndens Länk till annan webbplats. webbplats för mer information om uthyrning av egen bostad. 

Finns det garantier för att hyran kommer att betalas?

Nej. Samma regler och garantier som för all privatuthyrning gäller även i detta fall. Kontraktet är mellan hyresvärden och den nyanlända personen. En nyanländ person har en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning.

Kontrollerar kommunen att hyresgästen sköter sig?

Nej. Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Finns det några särskilda behov som jag behöver tänka på när det gäller nyanlända?

Det kan behövas mer och tydligare information samt introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.