Så här kan du hjälpa nyanlända barn och vuxna

För att underlätta integrationen är hjälp från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag ett ovärderligt stöd.

Villl du bli språkvän?

Genom att bli en språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Att få en språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kun­skapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket.

Som språkvänner väljer ni själva hur kontakten ska se ut. Det kan till exempel vara genom telefon- eller videosamtal eller vid fysiska möten. Vad ni gör är upp till er själva. Kontakten är hela tiden frivillig och ömsesidig. Det kostar inget och ingen får betalt.

Hur går det till?
Fyll i en intresseanmälan nedan. Det finns två olika länkar beroende på om du vill bli eller få en språkvän. Härryda kommun gör sedan matchningen utifrån era önskemål. 

  1. Fyll i och skicka in en intresseanmälan om att bli språkvän.
    Intresseanmälan för dig som vill bli språkvän
    Intresseanmälan för dig som vill träffa en språkvän
  2. Vi hör av oss för att få veta lite mer om vad du önskar. Vilka är dina intressen och erfarenheter? Vem skulle du vilja träffa?
  3. Vi bjuder in er som ska träffas till ett möte. 

Kontakt:
Malin Johansson, integrationssekreterare
031-724 84 73
malin.johansson1@harryda.se

Vill du engagera dig kring aktiviteter?

Det finns till exempel kyrkor och föreningar som anordnar alltifrån språkcaféer, läxhjälp och sociala träffar till insamlingar och kunskapshöjande aktiviteter.
Föreningsregistret i Härryda kommun Länk till annan webbplats.

Volontärbyrån
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Här kan du söka ideella uppdrag. Är du aktiv i en förening som vill arrangera en aktivitet för ensamkommande flyktingbarn så kan du lägga ut uppdrag hos Volontärbyrån.
Volontärbyråns webbplats Länk till annan webbplats.

Globalportalen
På globalportalen finns ytterligare tips på vad du som medmänniska kan göra.
Globalportalens webbplats Länk till annan webbplats.

Villl du bli familjehem?

Behovet av familjehem för ensamkommande barn i åldern 13-17 år finns alltid. Att vara familjehem innebär att en pojke eller flicka bor hemma hos dig, men går i skolan på dagtid och erbjuds aktiviteter på fritiden.
Intresseanmälan familjehem

Vill du bli god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare?

God man
Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen utses en god man till barnet. Den som är god man har samma juridiska ställning som en förälder och ska företräda barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter. En god man kan till exempel få ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar och teckna hyreskontrakt.

Om barnet får uppehållstillstånd anmäler socialnämnden behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När barnet fått en förordnad vårdnadshavare upphör ditt uppdrag som god man. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut senast när barnet fyller 18 år.

Om du är intresserad av att bli god man anmäler du det via vårt samarbete med Mölndals stad.
Intresseanmälan god man Länk till annan webbplats.

Särskilt förordnad vårdnadshavare
När ett ensamkommande barn får permanent uppehållstillstånd kan en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Det kan till exempel vara du som tidigare varit barnets god man. En sådan vårdnadshavare ska tillvarata barnets rättigheter och skyldigheter och till exempel vara med på möten med skola och socialtjänst samt ansvara för barnets ekonomi.
Intresseanmälan särskild förordnad vårdnadshavare

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Att vara kontaktperson innebär att du under en kortare eller längre tid stöttar ett barn/ungdom några timmar per vecka. Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn/ungdom i ditt hem någon helg i månaden.
Intresseanmälan kontaktfamilj/kontaktperson

Kan din arbetsplats ta emot en språkpraktikant?

På sfi (svenska för invandrare) på Vuxenutbildningen i Härryda kommun lär sig idag många elever svenska. Elevernas bakgrunder och förutsättningar för att lära sig det svenska språket varierar stort. Ett viktigt steg för att utveckla sitt språk och få ett arbete är att få göra språkpraktik ute på en arbetsplats. Härryda kommun söker därför språkpraktikplatser inom olika områden.

Vad innebär språkpraktik?
Eleven kommer till arbetsplatsen efter överenskommelse om arbetstider och arbetsuppgifter. Huvudsyftet för eleven är att få prata svenska utanför skolan men också att få en inblick i verksamheten/företaget och de arbetsuppgifter som personalen utför. Eleverna kan och bör utföra lämpliga arbetsuppgifter, även om huvudsyftet är att få prata mycket svenska.

Handledaren – en nyckelperson
Den verksamhet som vill ta emot en språkpraktikant bör utse en handledare. Handledaren introducerar och stödjer eleven under praktikens gång. Handledaren har en viktig roll i att ge eleven goda möjligheter att lära känna och förstå verksamheten, arbetsuppgifterna och personalen.

Kontakt: 
Gunilla Sparf, sfi-lärare och språkpraktikanskaffare
031-724 69 61
gunilla.sparf@harryda.se  

Mohammed Radwan Alhourani, företagskoordinator på arbetsmarknadsenheten
031-724 85 46
mohammedradwan.alhourani@harryda.se

Länkar för mer information