För dig som är nyanländ

Härryda kommun har som uppdrag att hjälpa dig att så snabbt som möjligt komma in i samhället. Det svenska språket, utbildning och arbete, är viktigt för att du ska kunna bli en del av Härryda kommun och Sverige.

Svenska för invandrare (sfi)

Härryda kommun erbjuder vuxna nyanlända en utbildning i det svenska språket. Undervisningen sker på Vuxenutbildningen i Mölnlycke Länk till annan webbplats.

Du anmäler dig till Malin Fridström:
031-724 67 24
malin.fridstrom@harryda.se

Samhällsorientering om det svenska samhället

Härryda kommun erbjuder nyanlända kurser i samhällsorientering. Där lär du dig om hur det svenska samhället fungerar. Kursen är på ditt eget språk och är gratis. Din integrationssekreterare på enhet för nyanlända kan anmäla dig till denna kurs.
Kurs i samhällsorientering på:
Enheten för samhällsorientering i Göteborg Länk till annan webbplats.

Språkpraktik

Språkpraktik på en arbetsplats är ett sätt för dig att lära dig
svenska språket och närma dig arbetsmarknaden snabbare. Språkpraktik innebär att du kommer till en arbetsplats den tid som är bestämt och utifrån de arbetsuppgifter du ska göra. Meningen är att du ska få prata svenska utanför skolan men även att få se hur det är på en arbetsplats.

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig: Gunilla
Sparf, SFI-lärare och språkpraktikanskaffare:
031-724 69 61
gunilla.sparf@harryda.se

Etableringsprogram

Arbetsförmedlingen erbjuder dig som nyanländ att delta i etableringsprogrammet. Programmet är på två år och målet är att du snabbare ska komma i arbete eller påbörja studier.
Här kan du delta i utbildningar och aktiviteter för att lära dig svenska och få ett jobb.

Det kan vara:

  • utbildning i svenska för invandrare (SFI)
  • praktik på en arbetsplats
  • att du får en bedömning av tidigare erfarenhet av ett yrke eller utbildning (validering)
  • att du får information om hur det svenska samhället fungerar (samhällsorientering)

Etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Du som är nyanländ i Sverige och deltar i etableringsprogrammet får pengar av Försäkringskassan (etableringsersättning).
Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Välkomsten – en väg in i förskola och skola

Välkomsten fungerar som en väg in för alla nyanlända barn i förskolan och skolan. Här får du bland annat hjälp med att ansöka om plats på förskola och skola till ditt barn. Välkomsten tar emot och anmäler alla nyanlända barn som är mellan 1–16 år som ska börja förskola och skola.
Välkomsten i Härryda kommun

Lättläst och läsning på olika språk

Biblioteken i Härryda kommun

  • På kommunens bibliotek finns böcker och tidskrifter på olika
    språk. Det finns även andra typer av böcker, exempelvis talböcker och lättlästa böcker på svenska.

Föreningar för nyanlända

Det finns två aktiva invandrarföreningar i Härryda kommun:

  • Afghanska föreningen Maiwand
  • Härryda Finska Förening

Läs mer om andra föreningar i kommunens föreningsregister: Föreningsregistret

Kontakt

Kontaktcenter:
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Jenny Tyter, integrationssekreterare
031-724 61 74 jenny.tyter@harryda.se

Malin Johansson, integrationssekreterare 
031-724 84 73 malin.johansson1@harryda.se

Rezhna Alissio, integrationshandläggare
031-724 86 65 
rezhna.alissio@harryda.se
Carin Samuelsson, enhetschef
031-724 84 06 carin.samuelsson@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se