Flyktingmottagande

Migrationsverket prövar ansökningar från personer som till exempel vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket erbjuder asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i asylärendet.

När en person fått tillstånd att stanna i Sverige betalar Migrationsverket ut statlig ersättning till kommuner och regioner. Om personen får avslag på sin ansökan är Migrationsverket aktiv i arbetet med att få personen att lämna Sverige.

Kommunernas ansvar

Kommunerna ansvarar särskilt för asylsökande ensamkommande barn under 18 år. Ansvaret omfattar mottagande, omsorg, boende och skolgång.
Asylsökande ensamkommande barn

Om kommunernas ansvar på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ordförklaringar

Ankomstboende är Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Asylsökande är personer som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket.

Ensamkommande barn och unga är asylsökande personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar/vårdnadshavare.

Nyanlända är personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Transitboende är ett tillfälligt boende för barnfamiljer eller ensamkommande barn som bor här en kortare tid i väntan på placering i annan kommun under tiden som asylansökan prövas.
Fler ordförklaringar finns på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länkar till mer information

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 61 00
kommun@harryda.se

Jenny Tyter, integrationssekreterare
031-724 61 74 jenny.tyter@harryda.se

Malin Johansson, integrationssekreterare 
031-724 84 73 malin.johansson1@harryda.se

Rezhna Alissio, integrationshandläggare
031-724 86 65 
rezhna.alissio@harryda.se
Carin Samuelsson, enhetschef
031-724 84 06 carin.samuelsson@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se