Ensamkommande barn och unga

När ett barn anvisas till Härryda kommun är det kommunens uppgift att se till att barnet får boende, skolgång, omsorg och en god man.

Om barnet får uppehållstillstånd eller inte hanteras av Migrationsverket.
Migrationsverket Länk till annan webbplats..

Vilket ansvar har Härryda kommun för ensamkommande barn och unga?

Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård, omsorg och att gå i skola.

Härryda kommuns uppdrag är att hjälpa och stödja barnen att få en fungerande vardag. En socialtjänstutredning görs för att se vilka behov barnen har och denna följs därefter upp regelbundet. 

Generellt placeras yngre barn i familjehem medan äldre placeras på ett boende. Om du är intresserad av ett familjehemsuppdrag är du välkommen att lämna en intresseanmälan:
Intresseanmälan familjehem

Avsaknaden av vårdnadshavare gör att ett ensamkommande barn har rätt till en god man. Den personen är bland annat med i kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet. Om du är intresserad av att bli god man så anmäler du det via vårt samarbete med Mölndals stad.
Intresseanmälan god man

När ett barn får permanent uppehållstillstånd ansvarar kommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt och för dess integration i samhället. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd och ska tillsättas när barnet fått permanent uppehållstillstånd. Är du intresserad av ett uppdrag är du välkommen att lämna en intresseanmälan:
Intresseanmälan särskilt förordnad vårdnadshavare

Hur många ensamkommande har kommunen tagit emot de senaste åren?

  • 2015 tog Härryda kommun emot 118 ensamkommande.
  • 2016 tog Härryda kommun emot 38 ensamkommande. Av dessa var 25 ankomstbarn som kom till Landvetter flygplats, men som anvisades till andra kommuner. I avvaktan på att åka vidare stannade de 2-5 dagar på vårt asylboende.
  • 2017 tog Härryda kommun inte emot några ensamkommande.
  • 2018 tog Härryda kommun emot fem ensamkommande.

Får Härryda kommun ersättning för mottagandet av ensamkommande?

Härryda kommun får en statlig schablonersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Verksamheten bedöms till stor del vara självfinansierad.

Hur planeras boenden för ensamkommande?

I alla nya bostadsområden och i förtätning av befintliga områden där kommunen äger mark avsätts tomter eller bostäder för nutida och framtida kommunala behov inom till exempel socialtjänsten och skolan. På sikt leder det till en geografisk spridning av boenden för ensamkommande, vilket underlättar för integration.