Vill du hyra ut en bostad?

Härryda kommun får ibland samtal från privatpersoner och fastighetsägare som vill hyra ut bostäder till flyktingar. Flyktingar är ett samlingsbegrepp för människor på flykt, vilket i sin tur kan delas in i underkategorier där olika myndigheter har huvudansvaret:

Vuxna och barnfamiljer som söker asyl

Migrationsverket har huvudansvaret för boende. Om du har boende att hyra ut till denna målgrupp kan du kontakta Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Ensamkommande asylsökande barn 

Kommunen har huvudansvaret och placerar barn och ungdomar i boenden i egen regi eller köper platser i andra kommuner.

Personer som fått permanent uppehållstillstånd

Kommunen har huvudansvaret, men personerna/familjerna kan även själva söka bostad. Om du har boende som du vill hyra ut till denna målgrupp kan du själv annonsera och den enskilde kan då söka bostad på vanligt sätt. Du kan också höra av dig till Härryda kommun, se webbformuläret nedan. 

Frågor och svar om att hyra ut bostad till personer som fått permanent uppehålllstillstånd

Jag har en bostad att hyra ut. Hur ska jag gå tillväga?

I vårt webbformulär kan du som vill hyra ut en bostad göra en intresseanmälan och lämna uppgifter om bostaden.

Finns det möjlighet att veta hur länge varje nyanländ person kommer att bo kvar?

Många stannar länge i sina bostäder men det beror på utbudet av bostäder och individens egen vilja. Oftast beror önskad flytt på förändrad arbetssituation.

Är det kommunen eller den nyanlände som är hyrestagare?

Det är den nyanlände personen. Kommunen kommer inte att förmedla bostäder i andra hand.

Är det meningen att jag ska hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, den nyanlände hyresgästen ska behandlas som andra hyresgäster. Hyran kan dock inte vara oskälig. Härryda kommun har tagit fram följande riktlinjer för maxhyra:


Maxhyra för antal personer

Antal personer

Maxhyra

1-2 vuxna

5600 kr

1-2 vuxna och 1 barn

6300 kr

1-2 vuxna och 2 barn

7600 kr

1-2 vuxna och 3 barn

8300 kr

Besök gärna Hyresnämndens Länk till annan webbplats. webbplats för mer information om uthyrning av egen bostad. 

Hur kan jag säga upp avtalet, om jag vill det?

Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder. Hyreskontraktet styr uppsägningen av avtalet.

Finns det garantier för att hyran kommer att betalas?

Nej. Samma regler och garantier som för all privatuthyrning gäller även i detta fall. Kontraktet är mellan hyresvärden och den nyanlända personen. En nyanländ person har en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning.

Kontrollerar kommunen att hyresgästen sköter sig?

Nej. Det är samma regler som gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Finns det några särskilda behov som jag behöver tänka på när det gäller nyanlända?

Det kan behövas mer och tydligare information samt introduktion i boendet på grund av språksvårigheter.

Är det möjligt att ”testa” att hyra ut, exempelvis under en kortare period, innan jag bestämmer mig?

Det går att avtala om en begränsad hyrestid i hyreskontraktet.

Nyanlända personer behöver ett så långvarigt boende som möjligt för att få bra sociala kontakter, relationer samt skolgång med mera. Därför prioriteras de som har möjlighet till längre kontrakt samt de utan tidsbegränsning.

Hur förmedlas bostäderna? Är det kommunen som bestämmer vem som får vilken bostad?

Du som hyr ut bestämmer själv vem du vill hyra ut till. Bosamordningen i kommunen tar emot intresseanmälan från dig som vill hyra ut och lämnar sedan erbjudandet till kommunens enhet för nyanlända. De arbetar med mottagande av nyanlända som anvisas till Härryda kommun. Utifrån boendets storlek och hyresgästens önskmemål matchar enheten för nyanlända en person eller familj till ert boende.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Jenny Tyter, integrationssekreterare
031-724 61 74 jenny.tyter@harryda.se

Malin Johansson, integrationssekreterare 
031-724 84 73 malin.johansson1@harryda.se
Carin Samuelsson, enhetschef
031-724 84 06 carin.samuelsson@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se