Det finns olika sätt att hjälpa till på

För att underlätta integrationen är hjälp från privatpersoner, föreningar, organisationer och företag ett ovärderligt stöd.

Engagera dig i aktiviteter

Språkcafe i Mölnlycke

Varje torsdag kl 15-16 i Mölnlycke kulturhus. 
Arrangör: Röda korset, Mölnlyckekretsen Länk till annan webbplats.

Språkcafe i Hindås

Språkcaféet på Hindås station startar onsdag den 29 augusti och har öppet onsdagar mellan klockan 16-18. 

Läs mer på Hindås stations webbplats
Arrangörer: Länk till annan webbplats.
Hindås station/Fritidsföreningen Form och Bild Länk till annan webbplats., Länk till annan webbplats.Röda korset Hindås Länk till annan webbplats., Länk till annan webbplats.Studieförbundet Vuxenskolan Bollebygd/Härryda Länk till annan webbplats. med flera. Länk till annan webbplats.

Kulturkompis

Kulturkompis ger nyanlända och etablerade svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter tillsammans! Projektet är del av Studieförbundet Bildas arbete med nyanlända/asylsökande där uppdraget är att bidra till meningsfulla aktiviter som stärker kunskapen i svenska, det svenska samhället och främjar deltagandet i samhällslivet.
Läs mer om Kulturkompis Länk till annan webbplats.

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Här kan du söka ideella uppdrag. Är du aktiv i en förening som vill arrangera en aktivitet för ensamkommande flyktingbarn så kan du lägga ut uppdrag hos Volontärbyrån.
Volontärbyråns webbplats Länk till annan webbplats.

Globalportalen

På globalportalen finns ytterligare tips på vad du som medmänniska kan göra.
Globalportalens webbplats Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan familjehem

Behovet av familjehem för ensamkommande i åldern 13-17 år finns alltid. Att vara familjehem innebär att en pojke eller flicka bor hemma hos dig, men går i skolan på dagtid och erbjuds aktiviteter på fritiden.
Familjehem

Intresseanmälan god man

Om ett barn kommer till Sverige utan uppehållstillstånd och utan förälder eller annan medföljande vuxen utses en god man till barnet. Den som är god man har samma juridiska ställning som en förälder och ska företräda barnet i ekonomiska och personliga angelägenheter. Som god man för ett asylsökande ensamkommande barn kan du till exempel få ansöka om uppehållstillstånd, ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bidrag och teckna hyreskontrakt. Om barnet får uppehållstillstånd anmäler socialnämnden behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När barnet fått en förordnad vårdnadshavare upphör ditt uppdrag som god man. Godmanskapet upphör utan särskilt beslut senast när barnet fyller 18 år.

Om du är intresserad av att bli god man så anmäler du det via vårt samarbete med Mölndals stad.
Intresseanmälan för god man Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan särskild förordnad vårdnadshavare  

När ett ensamkommande barn får permanent uppehållstillstånd kan en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Det kan till exempel vara du som tidigare varit barnets god man. En sådan vårdnadshavare ska tillvarata barnets rättigheter och skyldigheter och till exempel vara med på möten med skola och socialtjänst samt ansvara för barnets ekonomi.
Särskild förordnad vårdnadshavare

Intresseanmälan kontaktperson/kontaktfamilj

Det finns också behov av fler kontaktpersoner/kontaktfamiljer. Att vara kontaktperson innebär att du under en kortare eller längre tid stöttar ett barn/ungdom några timmar per vecka. Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn/ungdom i ditt hem någon helg i månaden.
Kontaktfamilj/kontaktperson

Kan din arbetsplats ta emot en språkpraktikant?

På sfi (svenska för invandrare) på Vuxenutbildningen i Härryda kommun lär sig idag många elever svenska. Elevernas bakgrunder och förutsättningar för att lära sig det svenska språket varierar stort. Ett viktigt steg för att utveckla sitt språk och närma sig arbetsmarknaden är att få göra språkpraktik ute på en arbetsplats. Härryda kommun söker därför språkpraktikplatser inom olika områden.

Vad innebär språkpraktik?

Eleven kommer till arbetsplatsen efter överenskommelse om arbetstider och arbetsuppgifter. Huvudsyftet för eleven är att få prata svenska utanför skolan men också att få en inblick i verksamheten/företaget och de arbetsuppgifter som personalen utför. Eleverna kan och bör utföra lämpliga arbetsuppgifter, även om huvudsyftet är att få prata mycket svenska.

Handledaren – en nyckelperson

Den verksamhet som vill ta emot en språkpraktikant bör utse en handledare. Handledaren introducerar och stödjer eleven under praktikens gång. Handledaren har därför en viktig roll i att ge eleven goda möjligheter att lära känna och förstå verksamheten, arbetsuppgifterna och personalen

Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig: 

Gunilla Sparf, sfi-lärare och språkpraktikanskaffare
031-724 69 61, gunilla.sparf@harryda.se  

Mohammed Radwan Alhourani, företagskoordinator på arbetsmarknadsenheten
031-724 85 46, mohammedradwan.alhourani@harryda.se

Länkar

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Jenny Tyter, integrationssekreterare
031-724 61 74 jenny.tyter@harryda.se

Malin Johansson, integrationssekreterare 
031-724 84 73 malin.johansson1@harryda.se
Carin Samuelsson, enhetschef
031-724 84 06 carin.samuelsson@harryda.se

Hans Frimanson, verksamhetschef
031-724 66 28
hans.frimanson@harryda.se