Integration och flyktingmottagande

Härryda kommun ansvarar för dels vuxna och familjer som har fått uppehållstillstånd, dels för asylsökande ensamkommande barn.

Ordförklaringar

Ankomstboende är Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Asylsökande är personer som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket.

Ensamkommande barn och unga är asylsökande personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar/vårdnadshavare.

Nyanlända är personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Transitboende är ett tillfälligt boende för barnfamiljer/ensamkommande barn som bor här en kortare tid i väntan på placering i annan kommun under tiden som asylansökan prövas.

Länkar