Rehabilitering och hjälpmedel

Har du en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som begränsar dig i din vardag? Då kan du ha behov av rehabilitering som till exempel träning, utprovning av hjälpmedel som till exempel rullator eller anpassning av din bostad.

På Rehab arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter. Vi vänder vi oss till dig som:

  • bor på särskilt boende för äldre eller för personer med funktionsnedsättning
  • vistas på korttidsboende
  • vistas på biståndsbedömd daglig verksamhet
  • har behov av insatser i det egna hemmet och är inskriven i hemsjukvården

Så här arbetar vi

På Rehab arbetar arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter. Vi arbetar för att du ska förbättra eller bibehålla dina funktioner, aktivitetsförmåga och självständighet så långt det är möjligt.

Det gör vi genom att utreda, behandla och eventuellt prova ut och skriva ut hjälpmedel samt ge utbildning och råd i rehabiliterande frågor. Vi skriver också intyg för bland annat bostadsanpassning.
Bostadsanpassningsbidrag

Vi arbetar huvudsakligen utifrån ett konsultativt arbetssätt. Det betyder att vi utbildar och handleder omvårdnadspersonal i rehabiliteringsarbetet för det är omvårdnadspersonalen som utför den dagliga träningen. Utbildningen kan också rikta sig mot anhöriga.

Rehabenheten ingår i kommunens hälso- och sjukvård och samarbetar med omvårdnadspersonal och handläggare för SoL och LSS.

Hjälpmedel

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut bedömer behov och förskriver hjälpmedel utifrån gällande regler för Västra Götaland. Hjälpmedel ska återlämnas när behovet upphört.

Kontakt

Rehab
031-724 65 65
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.30
Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Återlämning hjälpmedel
sker efter överenskommelse, ring 031-724 65 65

Besöks- och postadress:
Rehab Härryda kommun, Hönekulla gård
Hönekulla Byväg 4
435 44 Mölnlycke

Malin Borg, enhetschef
031-724 65 76
malin.borg@harryda.se

Elisabet Johansson, hjälpmedelsansvarig             031-724 65 49 elisabet.johansson@harryda.se

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom primärvård
Vårdval Rehab Länk till annan webbplats.

Relaterad information