Lyssna

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som begränsar dig i din vardag? Då kan du ha behov av rehabilitering ex träning, utprovning av hjälpmedel eller anpassning av din bostad

Rehabilitering

På Rehab arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi utför hembesök i det egna hemmet, om du inte klarar att ta dig till vårdcentralen. Målet för vår verksamhet är att i möjligaste mån förbättra eller bibehålla funktioner, aktivitetsförmåga och självständighet hos den enskilde.
Rehabilitering och hjälpmedel

Bostadsanpassning

Den som är rörelsehindrad eller har någon annan typ av funktionshinder kan få bidrag från kommunen för att anpassa sin bostad. Syftet med bidraget är att göra det möjligt för funktionshindrade personer att leva ett självständigt liv i en egen bostad. På vår sida för bostadsanpassning har vi försökt svara på vanliga frågor och beskriva ärendets gång för dig som vill ansöka.
Bostadsanpassning

Kontakt

Rehab Härryda kommun
031-724 65 65
Telefontid: måndag till fredag klockan 8.30-9.30
Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Bostadsanpassningsbidrag
Vid frågor under ärendets gång:
Ingela Pettersson, handläggare bostadsanpassningsbidrag
031-724 62 39
ingela.pettersson@harryda.se