Lyssna

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Behöver du kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut? Har du behov av träning, hjälpmedel eller kanske anpassning av din bostad?

Rehabilitering

På Rehab arbetar arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi utför hembesök i det egna hemmet, om du inte klarar att ta dig till vårdcentralen. Målet för vår verksamhet är att i möjligaste mån förbättra eller bibehålla funktioner, aktivitetsförmåga och självständighet hos den enskilde.
Rehabilitering och hjälpmedel

Bostadsanpassning

Den som är rörelsehindrad eller har någon annan typ av funktionshinder kan få bidrag från kommunen för att anpassa sin bostad. Syftet med bidraget är att göra det möjligt för funktionshindrade personer att leva ett självständigt liv i en egen bostad. På vår sida för bostadsanpassning har vi försökt svara på vanliga frågor och beskriva ärendets gång för dig som vill ansöka.
Bostadsanpassning

Kontakt

Rehab Härryda kommun
031-724 65 65
Telefontid: måndag till fredag kl. 8.30-9.30
Övrig tid kan meddelande lämnas på telefonsvararen.

Bostadsanpassningsbidrag
Vid frågor under ärendets gång:
Ingela Pettersson, handläggare bostadsanpassningsbidrag
031-724 62 39
ingela.pettersson@harryda.se

Relaterad information