Lyssna

Trygghetstelefon

För dig som bor i eget boende finns det möjlighet att ansöka om insatsen trygghetstelefon (tidigare även kallad trygghetslarm) hos kommunen.

Kontaka oss för ansökan

Du vänder dig till handläggarenheten via kontaktcenter på telefonnummer 031-724 62 00 eller kontaktcenter@harryda.se. 

Hit vänder du dig också för att säga upp trygghetstelefonen.

Vem kan ansöka?

Alla som bor i kommunen har rätt att ansöka, oftast ansöker man på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller att du känner dig otrygg. Med insatsen trygghetstelefon kan du komma i kontakt med personal dygnet runt.

Vem installerar och ser till att allt fungerar?

Efter att du ansökt och beviljats insatsen trygghetstelefon, kontaktar kommunens larmansvariga dig och tillsammans bestämmer vi en tid att installera trygghetstelefonen.

Kan jag få trygghetstelefon om det saknas fast telefonlinje?

Ja, du behöver inte längre ha fast telefoni för att ha trygghetstelefon. Vi installerar digitala trygghetstelefoner med SIM-kort som kommunicerar via mobilnätet.

Hur fungerar min trygghetstelefon?

Vid installationen visar personalen hur trygghetstelefonen fungerar. Du får en bärbar knapp som du bär som ett armband eller halsband. När du behöver hjälp trycker du på knappen och larmet går då till en larmmottagning. När personal på larmmottagningen tagit emot larmet kan ni kommunicera via larmapparaten. Personal på larmmottagningen kan kontakta hemtjänsten om du behöver hjälp. Om du tryckt på knappen och personalen på larmmottagningen inte kan höra dig, kontaktas alltid hemtjänsten som kommer hem till dig för att kontrollera vad som hänt. Din trygghetstelefon fungerar inne i din bostad, men inte utomhus.

Nycklar till bostaden

Du behöver lämna en till två nycklar, beroende på område, till hemtjänstens personal. Nycklarna måste lämnas för att trygghetstelefonen ska kunna installeras. Syftet är att hemtjänsten ska kunna komma in till dig om du behöver hjälp och inte själv kan öppna dörren. Du intygar skriftligt att hemtjänstpersonal får låsa upp och gå in i din bostad när du larmat. Nyckeln förvaras i ett säkerhetsskåp och används bara av den personal som besöker dig när du har larmat.

Vid installation av trygghetstelefon råder vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag, då villkoren för hemförsäkringen kan skilja sig åt när du lämnar ut nycklar till din bostad.

Är jag garanterad att trygghetstelefonen alltid fungerar?

Vi kan inte garantera att trygghetstelefonen alltid fungerar, men vi får signaler om din trygghetstelefon inte fungerar som den ska. Trygghetstelefonen är beroende av mobilnätet samt elnätet för att fungera. Om det saknas mobiltäckning söker trygghetstelefonen andra telemaster och blir det strömavbrott har trygghetstelefonen batterifunktion som räcker i 48 timmar. Vid långvarig problematik gör hemtjänsten en bedömning och kontaktar dig för information och alternativ lösning.

Hur fungerar kontrollen av trygghetstelefonen?

Den digitala trygghetstelefonen sänder signaler med jämna mellanrum vilket gör att vi har god kontroll på funktionerna i trygghetstelefonen. Vi får meddelande om något fel uppstår, och hemtjänsten åtgärdar uppkomna fel, i den mån det är möjligt. Du debiteras inga kostnader för kontrollfunktioner.

Avgift

Information om avgifter hittar du på sidan om avgifter för äldre och funktionshindrade.
Avgifter för äldre och funktionshindrade med insatser enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen

Kontakt och telefontider

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

måndag-onsdag 8-16.30
torsdag 8-18
fredag 8-15