Projekt "Händerna på ryggen"

Härryda kommun genomförde under 2020-2021 projektet "Händerna på ryggen". Syftet med projektet är att synliggöra och öka kunskapen om ett rehabiliterande förhållningssätt hos omvårdnadspersonalen.

Att arbeta enligt förhålllningssättet "Händerna på ryggen" innebär att personalen uppmuntrar individen till att utföra och vara delaktig i sina vardagsaktiviteter i den mån det är möjligt. Det rehabiliterande förhållningssättet ökar därmed individens möjligheter till att:

  • vara aktiv
  • bibehålla sina förmågor
  • uppleva hälsa och livskvalitet.  

Utbildning för kunskap och ökad medvetenhet

Kommunens omvårdnadspersonal, samordnare och chefer har utbildats i förhållningssättet genom ökad närvaro och praktisk handledning av arbetsterapeut och fysioterapeut. Under hösten 2021 utbildades drygt 100 medarbetare inom hemtjänst och personlig assistans och under våren 2022 ska cirka 200 medarbetare inom särskilt boende, vård och omsorg utbildas.

Stärkta relationer och ökad tillit

Omvårdnadspersonalens kunskap ökar möjligheterna att ta tillvara och bibehålla individens resurser samt säkerställa rehabiliteringsinsatser. Projektets resultat visar även på ökad tillit och stärkta relationer mellan arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal samt förbättrad teamsamverkan och kommunikation.

Projektet "Händerna på ryggen" är en del i Härryda kommuns förberedelser i omställningen till God och nära vård. Projektet syftar även till stärka vårdens medarbetare.

Information om God och nära vård på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.