Rehabilitering och hjälpmedel

Du som har en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som begränsar dig i din vardag kan behöva rehabilitering.

Uppdrag och målgrupper

Rehabenhetens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för rehabilitering inklusive utprovning och förskrivning av hjälpmedel om du

  • bor på särskilt boende för äldre eller för personer med funktionsnedsättning
  • vistas på korttidsboende
  • vistas på biståndsbedömd daglig verksamhet
  • har behov av insatser i det egna hemmet och är inskriven i hemsjukvården.

Du ska kunna förbättra eller bibehålla dina funktioner, aktivitetsförmåga och självständighet så långt det är möjligt. Rehabenheten utreder, behandlar samt ger utbildning och råd i rehabiliterande frågor. Det kan också bli aktuellt att prova ut och skriva ut hjälpmedel eller skriva intyg för bostadsanpassning.
Bostadsanpassning

Rehabenheten ingår i kommunens hälso- och sjukvård och samarbetar med omvårdnadspersonal och handläggare för socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Huvudsakligen arbetar arbetsterapeuter och fystioterapeuter utifrån ett konsultativt arbetssätt. Det betyder att dem utbildar och handleder omvårdnadspersonal i rehabiliteringsarbetet, som är dem som utför den dagliga träningen. Utbildningen kan också rikta sig till anhöriga.

Hjälpmedel

Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer behov och förskriver hjälpmedel från gällande regler för Västra Götaland. Hjälpmedel ska återlämnas när behovet har upphört.

Kontakt

Rehabenheten
031-724 65 65
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.30-9.30
Övrig tid kan du lämna meddelande på telefonsvararen.

Återlämning hjälpmedel
sker efter överenskommelse, ring 031-724 65 65

Besöks- och postadress:
Rehabenheten Härryda kommun
Hönekulla gård
Hönekulla Byväg 4
435 44 Mölnlycke

Malin Borg, enhetschef
031-724 65 76
malin.borg@harryda.se

Elisabet Johansson, hjälpmedelsansvarig             031-724 65 49 elisabet.johansson@harryda.se

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom primärvård
Vårdval Rehab Länk till annan webbplats.