Välj utförare av hemtjänst

Du som har hemtjänst kan välja utförare. Eftersom Härryda kommun tillämpar Lagen om valfrihet, LOV, i hemtjänsten väljer du vilken organisation eller företag som ska komma hem till dig.

Vilka utförare finns att välja på?​

Utförarna som är godkända av kommunen kan välja om de vill verka i en del av kommunen eller hela. Därför kan det vara så att en utförare bara är valbar i en del av kommunen.

Klicka på kartan nedan för att se vilket delområde i kommunen din ort tillhör. Information om vilka utförare som finns i varje delområde hittar du i menyn.

Karta med två områden, väst och öst Väst Öst

Om du inte vill välja

Om du inte vill göra ett aktivt val finns ett i förväg fastställt alternativ som
du tilldelas som utförare av din hemtjänst. De utförare som är godkända turas om att utgöra "ickevals"-alternativ och vilken utförare som för innevarande månad är aktuell som utförare i ditt område ser du genom att klicka på kartan. Om du inte väljer tilldelas du den utförare som är aktuell den månad du påbörjar dina insatser. Du kan när som helst ändra dig och byta utförare genom att göra ett aktivt val.

Du kan byta utförare när du vill

Ta kontakt med en omsorgshandläggare så hjälper vi dig vidare.

Företagen godkänns

För att ett privat företag ska kunna sköta din hemtjänst, måste företaget vara godkänt av kommunen och uppfylla de krav som ställs för att få arbeta med hemtjänst. Samma krav gäller också för den kommunala verksamheten.

Om du behöver hjälp på natten

Möjligheten att välja utförare gäller hjälp i hemmet mellan klockan 7 och 23. Behöver du hjälp på natten är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer till dig.

Om du har trygghetstelefon

När du trycker på ditt trygghetstelefon kommer personal från kommunens hemtjänst