Lyssna

Bli utförare av hemtjänst

Vill du och ditt företag utföra hemtjänst i Härryda kommun? Genom att kommunen tillämpar valfrihetssystem kan du och ditt företag godkännas som utförare av hemtjänst. Välkommen att ansöka.

Ersättning

Härryda kommun ersätter godkända utförare för beviljad tid. År 2020 är ersättningen per beviljad timme 431 kr inklusive moms för omsorgsinsatser respektive 425 kr exklusive moms (25%) för serviceinsatser. Alla kostnader, även overheadkostnader, ingår i ersättningen. Ersättningens nivå är föremål för årlig justering.

Ansökan och prövning

Du som är intresserad av att utföra hemtjänst lämnar in en ansökan till kommunen. Ansökningar kan lämnas in fortlöpande under året.  För att kunna bli godkänd som utförare av hemtjänst måste du som utförare uppfylla de krav som ställs. Vilka krav som ställs framgår av förfrågningsunderlaget.

Ansökningsformulär, förfrågningsunderlag och relaterade dokument, hittar du i högerspalten här intill.

Efter att ansökan inkommit tar vi kontakt med ansvarig person vid företaget. Handläggningstiden är cirka åtta veckor.

Presentation

Kommunen har ett ansvar att informera brukarna om möjligheten att välja utförare på ett enkelt och likartat sätt. Det innebär att alla företag som blir godkända får en möjlighet att presentera sig efter en given mall. När företaget godkänts läggs en presentation av företaget upp här på webbplatsen under sidan Hemtjänst.

Presentationerna läggs också i en informationsmapp som delas ut till dem som söker hemtjänst.

Kontakt

Relaterad information

FörfrågningsunderlagPDF

AnsökningsformulärWord

Ekonomisk ersättningPDF

Geografisk kommunindelning PDF

UnderlagExcel

Politiska inriktningsmål för vård och omsorgPDF

Externa länkar