Lyssna

Avgifter för hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård samt andra tjänster enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen

Stödet som du som äldre och/eller funktionshindrad kan få är behovsprövat och vi tar ut en avgift för de flesta av våra tjänster. Avgifterna du kan läsa om här är enligt socialtjänstlagen (SoL) 8 kapitlet.

Avgiftsutrymme och maxtaxa

Vi kontrollerar alltid att var och en har ekonomisk möjlighet att betala sina avgifter (avgiftsutrymme). Oavsett inkomster är avgiften högst
2 125 kronor per månad för ordinärt boende (maxtaxa).


Avgifter för person som bor i egen bostad‌
(Kan sänkas om du har låg inkomst)
Avgift
Service, städ, tvätt, renbäddning, inköp, ärende390 kr/tim
Omvårdnad nivå 1: Upp till ett insatstillfälle per vecka487 kr/månad
Omvårdnad nivå 2: Två till sex insatstillfälle per vecka1 170 kr/månad
Omvårdnad nivå 3: Sju eller fler insatstillfälle per vecka2 125 kr/månad
Omvårdnad i korttidsboende71 kr/dygn
Trygghetsinsats195 kr/månad
Kommunal hälso- och sjukvård669 kr/månad


Avgifter för person som bor i egen bostad‌

Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme

Avgift

Mat vid distribution till hemmet

99 kr/portion

Måltider i dagverksamhet

75 kr/dag

Måltider i korttidsboende

126 kr/dygn

Oregelbunden avlösning av närstående

390 kr, debiteras per påbörjad 30 min, max 780 kr/mån

Oregelbunden ledsagning

390 kr/tim, debiteras per påbörjad 30 min.


Avgift för person som bor i äldreboende eller i gruppboende

Kan sänkas om du har låg inkomst

Avgift

Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

2 125 kr/mån

Måltider

3 765 kr/mån


Avgift för person som bor i äldreboende eller i gruppboende

Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme

Avgift

Förbrukningsvaror

120 kr/mån

Observera att dessa avgifter gäller tjänsterna som kommunen ska utföra enligt Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen . Avgifterna gäller inte för tjänster som kommunen ska utföra enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.