Avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård med mera

Stödet som du som äldre och/eller funktionshindrad kan få är behovsprövat och vi tar ut en avgift för de flesta av våra tjänsterna enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Avgiftsutrymme och maxtaxa

Vi kontrollerar alltid att var och en har ekonomisk möjlighet att betala sina avgifter (avgiftsutrymme). Oavsett inkomst är avgiften högst 2 170 kronor per månad (maxtaxa) om du bor i egen bostad. Beräkning av avgiftsutrymme


Avgifter för person som bor i egen bostad‌
(Kan sänkas om du har låg inkomst)
Avgift
Service, städ, tvätt, renbäddning, inköp, ärende413 kr/tim
Omvårdnad nivå 1: Upp till ett insatstillfälle per vecka516 kr/månad
Omvårdnad nivå 2: Två till sex insatstillfällen per vecka1 239 kr/månad
Omvårdnad nivå 3: Sju eller fler insatstillfällen per vecka2 170 kr/månad
Omvårdnad i korttidsboende72 kr/dygn
Trygghetsinsats t ex trygghetstelefon206 kr/månad
Kommunal hälso- och sjukvård710 kr/månad


Avgifter för person som bor i egen bostad‌

Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme

Avgift

Mat vid distribution till hemmet

75 kr/portion

Måltider i dagverksamhet

75 kr/dag

Måltider i korttidsboende

125 kr/dygn

Oregelbunden avlösning av närstående

413 kr, debiteras per påbörjad 30 min, max 826 kr/mån

Oregelbunden ledsagning

413 kr/tim, debiteras per påbörjad 30 min


Avgift för person som bor på äldreboende eller gruppbostad

Kan sänkas om du har låg inkomst

Avgift

Hemtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård

2 170 kr/mån

Måltider

3 745 kr/mån


Avgift för person som bor på äldreboende eller gruppbostad

Ska alltid betalas oavsett avgiftsutrymme

Avgift

Förbrukningsvaror

130 kr/mån

Observera att avgifterna gäller tjänster som kommunen ska utföra enligt socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Avgifterna gäller inte för tjänster som kommunen ska utföra enligt lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).