Lyssna

Hemtjänst

Gemenskap mellan två personer.

Hemtjänsten kan hjälpa dig att bo kvar hemma och känna dig trygg där. Foto: Scandinav/Jan Töve

Du som på grund av funktionsnedsättning eller minskad ork inte kan klara din vardag kan ansöka om att få hjälp i hemmet. Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg.

Det finns olika typer av hjälp i hemmet:

 • Serviceinsatser som till exempel hjälp med tvätt, renbäddning, städning, leverans av dagligvaror och andra ärenden.
 • Personlig omvårdnad som till exempel hjälp med att äta och dricka, påklädning, förflyttning, personlig hygien, insatser för att bryta isolering och känna trygghet. Här ingår även de insatser som utförs på uppdrag sjuksköterska.
 • Trygghetstelefon kan installeras i ditt hem. Via larmet kan du dygnet runt få kontakt med personal.
  Trygghetstelefon
 • Ledsagning Personer med rörelsehinder, syn- eller hörselskada kan få ledsagning för samhälls- och hälsobesök. Ledsagningen utförs av hemtjänstens personal.
  Ledsagning
 • Avlastning Den som vårdar en anhörig kan få olika former av avlastning.
  Anhörigstöd

Ansökan om hemtjänst

För att få hemtjänst ansöker du hos kommunens biståndshandläggare via kontaktcenter: 031-724 62 00. Biståndshandläggaren utreder ditt behov av hjälp utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och beslutar sedan om du får hemtjänst och vilka insatser som då ingår.

Val av hemtjänstutförare

Om du beviljas hemtjänst väljer du om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag.
Val av hemtjänstutförare

Kostnaden för hemtjänst

Vad du får betala för hemtjänsten beror på din inkomst och ditt behov av hjälp. Du betalar samma belopp oavsett vilken utförare du väljer och fakturan kommer från Härryda kommun.
Avgifter för hemtjänst