Lyssna

Hemtjänst

Om du har svårt att på egen hand klara ditt dagliga liv hemma kan du ansöka om att få hemtjänst.

Hemtjänsten ska underlätta för dig att bo kvar hemma.  Du kan få hjälp med vardagliga sysslor som att städa, tvätta och handla. Du kan också behöva personlig omvårdnad.

Möjligheten att få hemtjänst utreds av kommunens biståndshandläggare och prövningen sker utifrån bestämmelserna i socialtjänstlagen.

Det individuella behovet styr

Det finns olika typer av hemtjänst. Nedan följer huvudområdena.

Serviceinsatser

Serviceinsatser är tvätt, renbäddning, leverans av dagligvaror, ärenden och städning.

Personlig omvårdnad

Det kan vara hjälp att äta och dricka, klä och förflytta sig, sköta personlig hygien, att bryta isolering och insatser för att känna trygghet.
I denna kategori ingår även de insatser som utförs på uppdrag sjuksköterska.

Trygghetstelefon

Du kan få ett trygghetstelefon installerat i ditt hem. Via larmet kan du vid alla tider på dygnet få kontakt med personal.
Trygghetstelefon

Ledsagning

Personer med rörelsehinder, syn- eller hörselskada kan få ledsagning för samhälls- och hälsobesök. Det är hemtjänstens personal som sköter ledsagningen.
Ledsagning

Avlastning

Den som vårdar en anhörig kan få olika former av avlastning.
Anhörigstöd

Så här söker du hemtjänst

För att få hemtjänst, och även ledsagning, måste du först ansöka om detta hos kommunens biståndshandläggare. När kontakt tagits med en av biståndshandläggarna kommer en biståndshandläggare bedöma  hur mycket hjälp du behöver. Biståndshandläggaren beslutar sedan om du får hemtjänst och vilka insatser som ska ingå.

Du bestämmer vem som kommer

Från och med första september 2010 bestämmer du själv om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag.

Oavsett om du väljer ett privat företag eller den kommunala hemtjänsten krävs ett beslut från någon av våra biståndshandläggare för att du ska få hemtjänst.

Här hittar du information om hur du väljer utförare.
Välj utförare av hemtjänst

Kostnaden för hemtjänst

Kostnaden för hemtjänst varierar beroende på din inkomst och ditt behov av hjälp. Du betalar samma belopp oavsett vem du väljer som utförare och räkningen kommer från Härryda kommun.
Avgifter