Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet ger människor möjlighet att bo kvar i sin invanda miljö och blir ett komplement så att vardagen ska kunna fortsätta som vanligt.

Det stöd du får ska bidra till att du behåller din självständighet så att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

Du kan till exempel få hjälp med att städa, tvätta, handla mat, duscha, ta på kläder och ta dina mediciner. Du kan ansöka om trygghetstelefon, tillsyn, bostadsanpassning och få hjälp av vår fixarservice. Vår verksamhet rymmer även hemsjukvård, hjälpmedel och rehabiliterande insatser.

Kontakt

Kontaktcenter 031-724 61 00

Handläggarenheten
031-724 65 90
socialtjansten@harryda.se

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11