Trygghetstelefon

Äldre person som har ett armband med trygghetslarm

Foto: Scandinav

För dig som bor i eget boende finns det möjlighet att ansöka om insatsen trygghetstelefon (tidigare även kallad trygghetslarm).

Kontakta oss för ansökan

Välkommen att kontakta handläggarenheten på telefon 031-724 65 90 eller socialtjansten@harryda.se.

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

Hit vänder du dig också om du vill säga upp din trygghetstelefon.

Vem kan ansöka?

Alla som bor i kommunen har rätt att ansöka, oftast ansöker man på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller att du känner dig otrygg. Med insatsen trygghetstelefon kan du komma i kontakt med personal dygnet runt.

Vem installerar och ser till att allt fungerar?

Efter att du ansökt och beviljats insatsen trygghetstelefon, kontaktar kommunens larmansvariga dig och tillsammans bestämmer vi en tid att installera trygghetstelefonen.

Kan jag få trygghetstelefon om det saknas fast telefonlinje?

Ja, du behöver inte längre ha fast telefoni för att ha trygghetstelefon. Vi installerar digitala trygghetstelefoner med SIM-kort som kommunicerar via mobilnätet.

Hur fungerar min trygghetstelefon?

Vid installationen visar personalen hur trygghetstelefonen fungerar. Du får en bärbar knapp som du bär som ett armband eller halsband. När du behöver hjälp trycker du på knappen och larmet går då till en larmmottagning. När personal på larmmottagningen tagit emot larmet kan ni kommunicera via larmapparaten. Personal på larmmottagningen kan kontakta hemtjänsten om du behöver hjälp. Om du tryckt på knappen och personalen på larmmottagningen inte kan höra dig, kontaktas alltid hemtjänsten som kommer hem till dig för att kontrollera vad som hänt. Din trygghetstelefon fungerar inne i din bostad, men inte utomhus.

Nycklar till bostaden

För att hemtjänstens personal ska kunna komma in hos dig om du larmar måste du lämna en nyckel till hemtjänsten. Du intygar skriftligt att hemtjänstpersonal får låsa upp och gå in i din bostad när du larmat. Nyckeln förvaras i ett säkerhetsskåp och används bara av den personal som besöker dig när du har larmat.

Härryda kommun inför digitala lås under 2021 hos alla personer som har trygghetstelefon, det innebär att personalen endast behöver en nyckel för att komma in hos samtliga brukare under sitt arbetspass. Vi behåller alltid en fysisk nyckel till bostaden som reserv.
Digitala lås

Vid installation av trygghetstelefon råder vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag, då villkoren för hemförsäkringen kan skilja sig åt när du lämnar ut nycklar till din bostad.

Är jag garanterad att trygghetstelefonen alltid fungerar?

Vi kan inte garantera att trygghetstelefonen alltid fungerar, men vi får signaler om din trygghetstelefon inte fungerar som den ska. Trygghetstelefonen är beroende av mobilnätet samt elnätet för att fungera. Om det saknas mobiltäckning söker trygghetstelefonen andra telemaster och blir det strömavbrott har trygghetstelefonen en batterifunktion som räcker i 48 timmar. Vid långvarig störning gör hemtjänsten en bedömning och kontaktar dig för information och alternativ lösning.

Hur fungerar kontrollen av trygghetstelefonen?

Trygghetstelefonen sänder ut signaler med jämna mellanrum vilket gör att vi har god kontroll på funktionerna i trygghetstelefonen. Vi får meddelande om något fel uppstår, och hemtjänsten åtgärdar uppkomna fel, i den mån det är möjligt. Du debiteras inga kostnader för kontrollfunktioner.

Avgift

Kontakt och telefontider

Handläggarenheten
031-724 65 90
socialtjansten@harryda.se

Telefontid:
måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11