Kostnadsfri "fixartjänst" för dig som fyllt 70 år

Mats Svensson, fixare.

Mats Svensson ansvarar för fixartjänsten. Foto: Ingemar Nyborg

Du som bokar ett uppdrag hos fixartjänsten kan vara trygg med att fixaren håller fysiskt avstånd vid besöket och att munskydd används om avstånd inte kan hållas.

I Härryda kommun finns en fixartjänst som kostnadsfritt hjälper dig med enklare inomhusarbeten som till exempel byte av glödlampor, proppar, gardiner eller sätta upp tavlor. Många vill också ha hjälp med att sätta halkskydd i trappan eller ta bort mattor - enkla sätt att förebygga fallolyckor.

Arbeten som innebär speciella yrkesmässiga kunskaper utförs inte, till exempel ombyggnation eller målning/tapetsering. Tjänsten är kostnadsfri och riktar sig till dig som fyllt 70 år oavsett om du har hemtjänst eller inte.

Säkerhetsrond erbjuds 

När du anlitar fixaren finns det även möjlighet att göra en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom en checklista där ni tittar på till exempel brandsäkerhet och fall- och halkrisker. I checklistan, som du får ta del av, noteras eventuella brister som bör åtgärdas.  

Läs en kort presentation av Mats Svensson, fixare

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Fixartjänst inom en vecka

Du som är 70 år eller äldre ska erbjudas fixartjänst inom en vecka från att du kontaktat oss.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kontaktcenter@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Kontakt

Mats Svensson, fixare
telefontid måndag till fredag kl. 8–9
031-724 67 47
mats.svensson@harryda.se