Fixartjänst

Fallskador bland äldre är vanliga och för att undvika "onödiga" fallolyckor kan du få hjälp av fixartjänsten med att till exempel byta batterier i brandvarnaren eller sätta halkskydd i trappan.

Hjälper till med inomhusarbeten

Fixaren hjälper dig med enklare inomhusarbeten i syfte att förebygga fallolyckor. Servicen vänder sig till dig som är 70 år eller äldre samt bor i kommunen. Fixarens tjänster är kostnadsfria förutom eventuellt material som du får bekosta själv.

Exempel på sysslor som fixartjänsten kan hjälpa dig med:

  • Byta glödlampor och lysrör.
  • Fästa lösa sladdar och kablar.
  • Sätta halskydd i trappan.
  • Ta bort eller halksäkra mattor.
  • Sätta upp/ta ner gardiner.
  • Hämta/lämna saker ur/i höga skåp.
  • Sätta upp tavlor.
  • Kontrollera och byta batterier på brandvarnare.

Arbeten som kräver yrkesmässiga kunskaper utförs inte, till exempel ombyggnation eller målning/tapetsering.

Säkerhetsrond erbjuds 

När du anlitar fixaren finns det möjlighet att göra en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom en checklista där ni tittar på till exempel brandsäkerhet och fall- och halkrisker. I checklistan, som du får ta del av, noteras eventuella brister som bör åtgärdas.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Fixartjänst inom en vecka

Du som är 70 år eller äldre ska erbjudas fixartjänst inom en vecka från att du kontaktat oss.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Kontakt

Mats Svensson, fixare
telefontid måndag-fredag kl 8–9
031-724 67 47
mats.svensson@harryda.se

Fixartjänsten har semesterstängt 23 maj-6 juni.