Hemtjänst

Gemenskap mellan två äldre personer

Hemtjänsten kan hjälpa dig att bo kvar hemma och känna dig trygg där. Foto: Scandinav/Jan Töve

Du som på grund av funktionsnedsättning eller minskad ork har svårt att klara av din vardag kan ansöka om hemtjänst.

Vad finns det för olika hemtjänstinsatser?

 • Serviceinsatser - till exempel hjälp med tvätt, renbäddning, städning, leverans av matvaror och andra ärenden.
 • Personlig omvårdnad - till exempel hjälp med att äta, påklädning, förflyttning, personlig hygien, insatser för att bryta isolering och känna trygghet. Här ingår även insatser som utförs på uppdrag sjuksköterska.
 • Installation av trygghetstelefon. Via larmet kan du få kontakt med personal dygnet runt.
  Trygghetstelefon
 • Ledsagning. Du som har en funktionsnedsättning kan få ledsagning för till exempel läkarbesök. Ledsagningen utförs av hemtjänstens personal.
 • Avlastning. Den som vårdar en anhörig kan få olika former av avlastning.
  Anhörigstöd

Så här ansöker du

Du ansöker hos kommunens omsorgshandläggare 031-724 65 90

måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

socialtjansten@harryda.se

Ansökan om bistånd (för utskrift) Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Omsorgshandläggaren utreder ditt behov av hjälp utifrån bestämmelser i socialtjänstlagen och beslutar sedan om du får hemtjänst och vilka insatser som då ingår.

Du kan välja hemtjänstutövare

Då kan välja mellan att anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag.
Val av hemtjänstutförare

Kostnader för hemtjänst

Vad du får betala för hemtjänsten beror på din inkomst och ditt behov av hjälp. Du betalar samma belopp oavsett om du väljer kommunal eller privat utförare. Fakturan kommer däremot alltid från Härryda kommun.
Avgifter för hemtjänst

Om ditt behov av hemtjänst ändras

Om du vill ha mer eller mindre hjälp ska du vända dig till kommunens omsorgshandläggare 031-724 65 90

måndag 13-14.30
tisdag till fredag 9.30-11

socialtjansten@harryda.se

Vanliga frågor om inköp och måltider

 • Hur fungerar insatsen “inköp”?
  Inköp sker från Härryda kommuns upphandlade leverantörer som också levererar varorna. Hemtjänstpersonalen kan vara behjälplig med att beställa varor.
 • Kan jag få måltider levererade från restauranger/kök i kommunen?
  Härryda kommun har inget samarbete med lokala restauranger som levererar mat hem till dig. Däremot kan det finnas restauranger i kommunen som erbjuder hemleverans.
 • Hjälper hemtjänstpersonalen till med matlagning?
  Hemtjänstpersonalen hjälper till att värma mat i mikron samt enklare tillredning som att steka ägg, koka gröt eller värma färdiga konserver.

Kan hemtjänsten hjälpa till vid medicinering?

Hemtjänstpersonalen kan påminna dig om att ta dina mediciner, men har inget ansvar att notera att du verkligen gör så. Finns ett utökat behov att vi tar över ansvaret för dina mediciner samt att du tar dem på rätt tid behövs ett läkemedelsövertag. Då behöver du kontakta din läkare som skriver remiss för övertaget. Då kommer sedan dina mediciner att vara inlåsta och ges av personalen.

Jag ska till tandläkaren i morgon, så jag behöver ingen hemtjänst då...

Meddela din samordnare så fort du vet att du har ärenden eller är bortrest. Se kontaktinformationen du fått.

Om du vill veta vem som kommer från hemtjänsten och när

Då kan du kontakta din samordnare, se kontaktinformationen du fått.

Om du har synpunkter på hemtjänsten

Då kan du kontakta enhetschefen för ditt hemtjänstområde. Namn och kontaktuppgifter hittar du på den kontaktinformation som du fått. Du kan också vända dig till Härryda kommuns växel: 031-724 61 00

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Kontaktman inom äldreomsorgen från första dagen

Du som fått beslut om hemtjänst erbjuds en kontaktman bland vårdpersonalen. Kontaktmannen har särskilt ansvar för att hålla kontakt med dig, dina anhöriga och berörda yrkesgrupper inom sjukvården.

Garanti: Du får besked om vem som är din kontaktman samma dag som dina insatser påbörjas.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier