God man, förvaltare och förmyndare

En god man hjälper dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan betala räkningar, har svårt med myndighetskontakter eller kontakter med vården.

För att få en god man behöver du ha en sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande som gör att du behöver hjälp.

I vissa fall räcker det inte med en god man för att hjälpa en person på ett tillfredsställande sätt. Om en person är ur stånd att vårda sig eller sin egendom kan tingsrätten utse en förvaltare till hjälp. Om rätten utser en förvaltare mister du hela eller delar av din rätt att själv bestämma, som till exempel att ta ut pengar på banken eller träffa avtal.

Vi samarbetar med andra kommuner

Härryda, Kungsbacka, Partille och Mölndal har en gemensam hantering av god man, förvaltare och förmyndare. Det betyder att du ska vända dig till Överförmyndare i samverkan i Mölndal för att få hjälp med dina ärenden. Här beställer du även till exempel förvaltarfrihetsbevis.

Du hittar kontaktuppgifter, öpppettider och mer information om god man, förvaltare och förmyndare på Mölndals stads webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Överförmyndare i samverkan

Postadress: 431 82 Mölndal
Besöksadress: Stadshuset,
ingång Knarrhögsgatan 5
031-315 18 80
ofs@molndal.se

Telefontid

måndag-onsdag 10-12
fredag 10-12

Besökstider

Expeditionen är öppen vardagar 10.00-12.00
Alla besök till handläggare måste tidsbokas via telefon eller e-post.