Kontakt
Lyssna

Avgifter i samband med LSS-insatser

Kommunstyrelsen fattar beslut om avgifter inom verksamheten Funktionshinder i Härryda kommun. Avgifter justeras årligen av sektorn för socialtjänst.

Avgifter 2015 gäller i samband med LSS-insatser, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt vid boende på elevhem enligt Socialtjänstlagen och för brukare som tillfälligt är bosatta i andra kommuner.

Boende vuxna

Mat och hyra fr. o. m 1 juli det år man fyller 19 år, vid boende i annan kommun 10% av basbeloppet/månad.

Barn- och ungdomsboende

Omvårdnadsavgift debiteras tills dess den boende fyller 18 år. Debitering av omvårdnadsavgift förlängs om ungdomens studietid pågår efter 18 års ålder. Avgiften beräknas enligt regler för underhållsbidrag. 

Beroende på barnets ålder tillämpas av Härryda kommun  två olika maxbelopp:

 • Barn yngre än 15 år, maxbelopp 1 573 kr per månad, per förälder/vårdnadshavare
 • Barn äldre än 15 år, maxbelopp 1 723 kr per månad, per  förälder/vårdnadshavare

Maxbeloppen gäller från och med februari 2018.

För kostnader i elevhem tas avgift ut med 1 500 kronor för hyra och 1 500 kronor för mat per månad. (SOSFS 2006:1) Avgift debiteras fr.o.m. 1 juli det år elev  fyller 19 år.

Boende vuxna bosatta i Härryda kommun 

Hyra

Enligt kontrakt.
 

Mat

 • Gruppbostad 1965 kr/månad
 • Servicebostad 60 kronor/dag (om gemensamma måltider serveras på enheten, annars självhushåll)

Kostnaden för lunch på daglig verksamhet ingår i månadskostnaden för mat vid boende i gruppbostad.

Daglig verksamhet 

Lunch

Om du inte bor i någon av kommunens gruppbostäder betalar du 27 kronor/dag för lunch.
 

Korttidshem, stödfamilj och läger

Matkostnad tas ut och varierar med brukarens ålder och debiteras från och med ankomstdagen till och med dagen för hemresa.

 • Under 1 år är avgiften 18 kronor/dag
 • 1 år är avgiften 25 kronor/dag
 • 2-5 år är avgiften 30 kronor/dag
 • 6-9 år är avgiften 42 kronor/dag
 • 10-13  år är avgiften 51 kronor/dag
 • 14-17 år är avgiften 62 kronor/dag
 • Vuxen är avgiften 61 kronor/dag

Resor

Vid deltagande i korttidsvistelse genom Mölndals läger försorg uttages avgift med 100:-/tur och retur för busstransport.