Avgifter i samband med LSS-insatser

Kommunstyrelsen fattar beslut om avgifter inom verksamheten funktionsstöd i Härryda kommun. Avgifter justeras årligen av sektorn för socialtjänst.

Avgifter gäller i samband med LSS-insatser, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt vid boende på elevhem enligt socialtjänstlagen och för brukare som tillfälligt är bosatta i andra kommuner.      

Boende vuxna

Mat och hyra från och med 1 juli det år man fyller 19 år, vid boende i annan kommun 10 % av basbeloppet per månad.

Barn- och ungdomsboende

Omvårdnadsavgift debiteras tills dess den boende fyller 18 år. Debitering av omvårdnadsavgift förlängs om ungdomens studietid pågår efter 18 års ålder. Avgiften beräknas enligt regler för underhållsbidrag 

Beroende på barnets ålder tillämpas av Härryda kommun två olika maxbelopp per förälder/vårdnadshavare:

 • 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år
 • 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter då barnet fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år
 • 2 223 kronor i månaden från och med månaden efter då barnet har fyllt 15 år

Maxbeloppen gäller från och med juni 2021.

För kostnader i elevhem tas avgift ut med 1 500 kronor för hyra och 1 500 kronor för mat per månad. (SOSFS 2006:1) Avgift debiteras från och med 1 juli det år eleven fyller 19 år.

Boende vuxna bosatta i Härryda kommun 

Hyra

Enligt kontrakt. 

Mat

 • Gruppbostad 1965 kronor per månad
 • Servicebostad 60 kronor per dag (om gemensamma måltider serveras på enheten, annars självhushåll)

Kostnaden för lunch på daglig verksamhet ingår i månadskostnaden för mat vid boende i gruppbostad.

Daglig verksamhet 

Lunch

Om du inte bor i någon av kommunens gruppbostäder betalar du 27 kronor per dag för lunch.

Korttidshem, stödfamilj och läger

Matkostnad tas ut och varierar med brukarens ålder och debiteras från och med ankomstdagen till och med dagen för hemresa.

 • Under 1 år är avgiften 18 kronor per dag
 • 1 år är avgiften 25 kronor per dag
 • 2-5 år är avgiften 30 kronor per dag
 • 6-9 år är avgiften 42 kronor per dag
 • 10-13  år är avgiften 51 kronor per dag
 • 14-17 år är avgiften 62 kronor per dag
 • Vuxen är avgiften 61 kronor per dag       

Kontakt

Ulrika Johansson, avgiftshandläggare
031-724 69 62
ulrika.johansson@harryda.se

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke