Lyssna

Vilket stöd kan du få?

Ansökan om insatser- SoL eller LSS

Det finns två lagstiftningar som reglerar stödet:

  • Socialtjänstlagen - SoL
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Om LSS på flera språklänk till annan webbplats

SoL riktar sig rent allmänt till dig som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl, har betydande svårigheter i din livsföring. Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå.

LSS riktar sig till dig som har stor funktionsnedsättning och omfattande och varaktiga behov av stöd och service. LSS ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Utgångspunkten för rätten till bistånd är att alla människor har rätt till insatser efter behov. Det är handläggaren som utifrån information om ditt funktionshinder gör en bedömning av rätten till insats.

När det gäller ansökan om insatser enligt LSS, så måste du själv eller din företrädare (god man/förvaltare) begära stöd. Innan beslut fattas får du ta del av den sammanställning av information som beslutet bygger på och får lämna synpunkter på sammanställningen.

Är du missnöjd med ett beslut så kan du överklaga.
BesvärshänvisningWord

Kontakta socialtjänsten för mer information

Kontaktcenter
031-724 62 00
socialtjansten@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Relaterad information

Ansökningsblankett om insatser enligt LSSPDF

Ansökningsblankett om insatser enligt SoLPDF

Besvärshänvisning om du är missnöjd med ett beslutWord

Barn och utbildning

Anhörigstödöppnas i nytt fönster

Externa länkar

Få information, råd och stöd i ett ärende genom att vända dig till:

Barnombudsmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Diskrimineringsombudsmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Justitieombudsmannenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster