Stöd och service enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som alla andra. För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av de tre personkretsar som finns i lagen.

Personkretsar

 1. Personer som har utvecklingsstörning (även kallat intellektuell funktionsnedsättning) och personer med autism.
 2. Personer som i vuxen ålder har fått en varaktig hjärnskada med kognitiv påverkan efter olycka eller sjukdom.
 3. Personer som har andra varaktiga funktionsnedsättningar som är stora och ger många svårigheter i livet.

Insatser enligt LSS

Inom LSS finns totalt tio insatser som ger dig stöd och hjälp i vardagen. Du, eller någon som företräder dig, måste själv ansöka om insatserna. Förutom att du ska ingå i någon av personkretsarna, ska du också ha behov av den sökta insatsen för att kunna få den.

För att läsa mer om vad de olika insatserna innebär kan du klicka på respektive insats nedan:

 1. Råd och stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice
 6. Korttidsvistelse
 7. Korttidstillsyn
 8. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar
 9. Bostad med särskild service för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Så ansöker du

Är du under 18 år kan du själv eller dina vårdnadshavare ansöka. Om du är över 18 år ansöker du själv, eller så kan du får hjälp av en god man eller förvaltare.

Du kan också kontakta Härryda kommuns LSS-handläggare:

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08
matilda.rasmussen@harryda.se

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04

camilla.naslund@harryda.se

Emma Valdusson, handläggare
031-724 86 02
emma.valdusson@harryda.se

Vad händer efter att du har ansökt?

Du kommer att bli kontaktad av en handläggare inom ungefär två veckor. Ni bokar ett möte där du får berätta om vad du behöver stöd och hjälp med.

Handläggaren utreder två saker:

 1. Om du tillhör personkrets.
 2. Om du har rätt till det stöd som du har ansökt om.

Utredningen kan ibland ta flera månader. När handläggaren är färdig så får du ett brev med beslutet.

Vad händer efter att du har fått stödet beviljat?

Du kommer att bli kontaktad av någon som är ansvarig för insatsen. Det kan vara en samordnare eller enhetschef. Då kan du få svar på frågor om stödet och få veta mer om hur det fungerar.

Kontakt om beviljad insats inom två veckor

Du som har beviljats en insats enligt LSS ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen.

Om du inte är nöjd med ett beslut så kan du överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga detta hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Lämna din överklagan till Härryda kommun inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Vad kostar insatserna?

Insatser enligt LSS är kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat och hyra, du står också själv för dina kostnader i samband med aktiviteter.
Avgifter LSS

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan. Det innebär nätverksmöten för att göra det tydligt vem som ansvarar för vad. I ett dokument antecknas vem som ska göra vad och när, detta blir den skriftliga individuella planen. En individuell plan kan vara bra om du får stöd från både kommunen och sjukvården, eller om du får stöd på olika sätt från kommunen.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Kontakt om beslutad insats inom två veckor

Du som har beviljats en insats enligt LSS ska inom två veckor från beslutsdatum bli kontaktad av den som ansvarar för att verkställa insatsen.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Kontakt

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08
matilda.rasmussen@harryda.se

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04

camilla.naslund@harryda.se

Emma Valdusson, handläggare
031-724 86 02
emma.valdusson@harryda.se

Martin Filin Karlsson, enhetschef 031-724 65 62
martin.filinkarlsson@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke