Lyssna

Råd och stöd

Både den enskilde med funktionsnedsättning och den som är anhörig kan behöva råd och stöd av personer med specifik kunskap om behov och livssituation för människor med stora och varaktiga funktionshinder.

Insatser inom habilitering och rehabilitering ges utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.

Det är du som brukare eller brukares gode man som tar kontakt medhabiliteringen.