Råd och stöd

Både den enskilde med funktionsnedsättning och den som är anhörig kan behöva råd och stöd av personer med specifik kunskap om behov och livssituation för människor med stora och varaktiga funktionsnedssättningar.

Råd och stöd kan ges av till exempel kurator, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped eller dietist. Stöd genom habilitering och rehabilitering ges utifrån hälso- och sjukvårdslagen.

Det är Västra Götalandsregionen (sjukvården) som ansvarar för insatsen råd och stöd.
Västra Götalandsregionen om LSS Länk till annan webbplats.