Personlig assistans

Du som har en stor funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd och hjälp i din vardag kan ha rätt till personlig assistans.

En personlig assistent är en person som hjälper dig med det som du behöver. Det kan innebära bland annat hjälp med personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation och förflyttning. Du kan också få hjälp med hushållssysslor och att göra saker utanför ditt hem såsom exempelvis att handla och göra fritidsaktiviteter. Målet är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Du kan ansöka om personlig assistans antingen från kommunen eller Försäkringskassan. Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslut. Med grundläggande behov menas hjälp med att andas, sköta personlig hygien, äta, klä av och på sig samt kommunikation med andra.

Försäkringskassan Länk till annan webbplats.

Om du beviljas personlig assistans gäller ditt beslut ett visst antal timmar per vecka. Det är beslutet från din LSS-handläggare som styr vad du kan få hjälp med, både hur mycket personlig assistans du kan få och vad dina assistenter ska hjälpa dig med.

Du kan du välja om du vill anlita Härryda kommun eller ett privat assistansföretag. Du kan också anställa dina assistenter själv.

Du som har beviljats personlig assistans får tillsammans med dina assistenter planera hur hjälpen ska ordnas.

Att arbeta som personlig assistent

Arbetet innebär att stödja personer med varierande funktionsnedsättning i vardagen utifrån deras behov samt ge en trygg och god omvårdnad.

I uppdraget ingår vanligtvis också praktiska arbetsuppgifter, som matlagning och hushållsarbete. Att arbeta som personlig assistent är omväxlande. Du kan arbeta hela din tjänst för en person men också ha en delad tjänst hos flera personer. Arbetet kan ibland både vara utmanande och fysiskt krävande.