Lyssna

Ledsagarservice

Utflykt med ledsagare och brukare.

En utflykt med matsäck är ett exempel på aktivitet som en ledsagare kan följa med på. Foto: Astrakan Scandinav Bildbyrå

Du som lever med en funktionsnedsättning och själv har svårt att komma ut kan ges möjlighet att med stöd av en ledsagare delta i fritidsaktiviteter och kulturliv, besöka vänner eller bara komma ut på en promenad.

Vem har rätt till ledsagarservice?

Den person som har funktionsnedsättning, så som till exempel syn- eller hörselskada eller psykisk sjukdom och behöver hjälp att komma utanför sitt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice. Insatsen är behovsprövad vilket innebär att den måste ansökas genom Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Hur får jag ledsagarservice?

Kontakta handläggarenheten i Härryda kommun via kontaktcenter, 031-724 62 00. Ledsagarservice beviljas enligt Lagen om stöd och service (LSS). Handläggaren utreder och tar beslut.

Vad kostar det?

Ledsagarservice enligt LSS kostar ingenting, men du står själv för egna kostnader i samband med olika aktiviteter så som resor, aktiviteter och måltider.

Vad händer sedan?

Efter fattat beslut får enheten ledsagarservice uppdraget att starta insatsen. Du får alltid träffa den person som är tilltänkt ledsagare så att båda parter känner sig trygga. Därefter sker ledsagning enligt genomförandeplan i möjligaste mån efter dina önskemål.
Alla som arbetar inom ledsagarservice har tystnadsplikt och måste lämna utdrag ur belastningsregistret.