Kontakt
Lyssna

Ledsagarservice

Utflykt med ledsagare och brukare.

En utflykt med matsäck är ett exempel på aktivitet som en ledsagare kan följa med på. Foto: Astrakan Scandinav Bildbyrå

Ledsagarservice innebär att den enskilde ges möjlighet att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel vara att åka till badhus, träna, gå på bio, besöka vänner eller komma ut på en promenad.

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Att göra "vanliga saker" kan betyda mycket för den enskilde.

  • Den enskilde ska känna delaktighet och bli respektfullt bemött.
  • Aktiviteterna ska utformas utifrån den enskildes intresseområden och personliga behov.
  • Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet och strävar efter medarbetare som har kunskap om och erfarenhet av vad det kan innebära att ha diagnoser som exempelvis autism.

Rätten till ledsagare prövas av handläggarenheten.