Lyssna

Att få avlastning av en stödfamilj

Så här berättar Lauren, pappa till sexårige Leon, om hur det är att få avlastning av en stödfamilj en helg i månaden.

Leon är sex år och har ADHD och autism. Han fick sin diagnos för ett par år sedan och även om det var ett tungt besked att få, så var det äntligen en förklaring till varför han reagerade som han gjorde. Idag vet föräldrarna Lina och Laurent hur de ska hantera hans reaktioner.

– Man lär sig allt eftersom. Det gäller att komma ihåg hur man gjorde i vissa situationer som slutade bra och Leon blev lugn, berättar Laurent.

Leon går i förskoleklass och på fritids, och har alltid en assistent vid sin sida. Hemma hjälps föräldrarna åt att få familjelivet att gå ihop med
Leon och hans två syskon, på två och tre år. För ett drygt år sedan aktualiserades idén om avlastning i form av en stödfamilj.
– Vi var lite skeptiska till en början. Det kändes konstigt att vi skulle lämna bort Leon, men vi tänkte ändå att vi måste testa. Stödfamiljen
kändes bra och vi var hemma hos dem två, tre gånger för att Leon skulle lära känna dem, huset och miljön. Första gången lämnade vi
honom någon timma, och sedan ökade vi på det.

Idag är Leon hos Maria och Leif i Rävlanda en helg i månaden. De brukar mötas i Landvetter och det har aldrig hänt att Leon inte vill åka dit.
– Nej, han brukar istället fråga när han får åka dit igen! Det känns förstås jättebra att han trivs och det förstår vi för de hittar på massa roliga
saker, som vi kanske inte alltid har tid och möjlighet att göra.

Vad betyder det för er familj att få den här avlastningen?
– Det betyder väldigt mycket. Vi är ju vana att dela upp familjen; att en tar Leon och den andre de små. Nu kan vi båda fokusera på de små
under en hel helg, samtidigt som vi är trygga med att Leon har det bra hos Maria och Leif.