Lyssna

Korttidsvistelse enligt LSS

Genom insatsen erbjudes den ordinarie vårdnadshavaren, till exempel föräldrar eller familjehemsföräldrar avlastning. För personer med funktionsnedsättning ska insatsen innebära rekreation och miljöombyte.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse vänder sig till dig som har barn med funktionsnedsättning och tillhör personkretsen enligt LSS. Korttidsvistelsens syfte är att förälder/vårdnadshavare ska få möjlighet till avlastning och att barnet får miljöombyte och rekreation.

Korttidsvistelsen kan  förläggas i korttidshem eller i annan familj, en så kallad stödfamilj. Läger kan också utgöra en form av korttidsvistelse. Korttidsvistelse erbjuds oftast som en regelbunden insats.

Korttidshem

I Härryda kommun finns ett korttidshem för barn och ungdomar. Björkhaga korttidshem ligger i Landvetter. Korttidshemmet erbjuder en hemlik miljö där alla har ett eget rum. Vardagliga rutiner som skola, fritids och daglig verksamhet följs som vanligt under vistelsen. Aktiviteter anpassas till individen och på helger planeras större aktiviteter och utflykter.

Stödfamilj

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse. Stödfamilj är en insats som syftar till att ge barnets föräldrar/vårdnadshavare avlastning. För barnet innebär stödfamiljsvistelsen nya upplevelser, miljöbyte och ett större kontaktnät utanför den egna familjen. Omfattning av insatsen kan se olika ut, från ett par dygn till flera dygn per månad beroende på bedömda behov. Stödfamiljen kan vara ensamstående personer, par eller familjer som tar emot ett barn i sin familj.
Stödfamilj

Kontakt

Kontaktcenter
031-724 62 00
kontaktcenter@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Besöksadress:

Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress:

Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Korttidshem för barn och ungdomar:
Gil Angin enhetschef
031-724 69 68
gil.angin@harryda.se