Kontakt
Lyssna

Avlösarservice

Samtal mellan barn och vuxen.

En avlösare tar hand om barnet på hemmaplan samtidigt som de anhöriga får en stunds avlastning. Foto: Jörgen Wiklund, Scandinav Bildbyrå

Avlösarservice innebär att avlösaren tillfälligt tar över omvårdnaden av barnet i familjens hem eller dess omedelbara närhet.

Syftet med avlösarservice i hemmet är att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling, avlastning och tid till aktiviteter utanför hemmet.

En avlösare kan också vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon.

  • Den enskilde och anhöriga ska känna delaktighet och bli respektfullt bemötta.
  • Avlösning planeras i möjligaste mån efter familjens behov och önskemål.
  • Verksamheten ska präglas av rättssäkerhet och sträva efter medarbetare som har kunskap om och erfarenhet av vad det kan innebära att ha diagnoser som exempelvis autism.

Rätten till avlösare prövas av handläggarenheten.