Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att du ibland bor någon annanstans än hemma. Insatsen kan ges till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning om de behöver miljöombyte och rekreation. Det kan också vara ett sätt för föräldrar eller andra anhöriga att få avlastning.

Korttidsvistelse ges vanligtvis regelbundet och kan förläggas i korttidshem, stödfamilj eller i form av läger.

Korttidshem

Härryda kommun har ett korttidshem för barn och ungdomar, det heter Björkhaga och ligger i Landvetter. Inne på Björkhaga erbjuds en hemlik miljö där alla har ett eget rum. Vardagsrum och kök delas med de andra gästerna. Vardagliga rutiner som skola, fritids, korttidstillsyn och daglig verksamhet följs som vanligt under vistelsen. Björkhaga har nära till fin natur, flera lekplatser, fotbollsplan och boulebana. Det är promenadavstånd till Landvetter centrum där det finns affärer, restauranger och kulturhus. Aktiviteter anpassas till individen, det kan handla om promenader, pyssel, film och avkoppling. På helger planeras större aktiviteter och utflykter. På Björkhaga finns personal som har kompetens att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vanligtvis vistas mellan tre och sex barn och ungdomar samtidigt på Björkhaga.

Stödfamilj

En stödfamilj kan vara en ensamstående person, par eller familjer som tar emot ett barn i sin familj. En stödfamilj har inte alltid någon särskild utbildning, så det är viktigt att stödfamiljen får veta vad just du behöver för att må bra.
Stödfamilj

Läger

Läger är en tillfällig korttidsvistelse, till exempel på sommaren eller annat lov.

Om du beviljas korttidsvistelse får du ett beslut om ett visst antal dygn per år. Du och dina föräldrar kan lämna önskemål om i vilken form ni vill ha korttidsvistelse. Ni kan också lämna önskemål om när de beviljade dygnen ska användas. Det är inte säkert att det alltid blir som ni har önskat, det beror på vad som är möjligt för korttidshemmet eller stödfamiljen.

Du får inte korttidsvistelse för att skola, fritids, korttidstillsyn eller daglig verksamhet är stängt.

Om du blir sjuk eller ändrar dina planer är det viktigt att du avbokar planerad korttidsvistelse på korttidshem eller i stödfamilj. Du kan inte använda de dygnen vid något annat tillfälle.

Korttidsvistelse kostar inget men du eller dina föräldrar betalar för mat som du äter när du är där. Du har också med dig pengar för aktiviteter som kostar.
LSS avgifter

Ansökan

Du kan göra en ansökan om stöd via e-tjänst eller blankett. Du kan också kontakta Härryda kommuns LSS-handläggare.

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08 Länk till annan webbplats.
matilda.rasmussen@harryda.se

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04 Länk till annan webbplats.

camilla.naslund@harryda.se

Emma Valdusson, handläggare
031-724 86 02 Länk till annan webbplats.
emma.valdusson@harryda.se

Kontakt

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08
matilda.rasmussen@harryda.se

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04

camilla.naslund@harryda.se

Emma Valdusson, handläggare
031-724 86 02
emma.valdusson@harryda.se

Martin Filin Karlsson, enhetschef 031-724 65 62
martin.filinkarlsson@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Korttidshem för barn och ungdomar:
Gil Angin enhetschef
031-724 69 68
gil.angin@harryda.se

Relaterad information