Korttidstillsyn för skolungdom

Korttidstillsyn innebär att barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få fritidsverksamhet (förlängd skolbarnsomsorg) efter 1 juli det år barnet fyller 13 år.

Du kan få korttidstillsyn om dina föräldrar behöver jobba och du inte kan vara ensam hemma. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skoldagens slut samt under lov och lovdagar.

Korttidstillsyn finns ofta på ett vanligt fritids i skolan. Precis som på fritids kan du träffa kompisar och göra olika aktiviteter.

Det är LSS-handläggare som fattar beslut om insatsen, medan skolan ansvarar för att ordna en plats där du kan få korttidstillsyn.
utbildning@harryda.se

Korttidstillsyn är gratis, men dina föräldrar betalar för din mat och eventuella aktiviteter.

Kontakt

Matilda Rasmussen, metodhandledare
031-724 61 08
matilda.rasmussen@harryda.se

Camilla Näslund, handläggare
031-724 64 04

camilla.naslund@harryda.se

Emma Valdusson, handläggare
031-724 86 02
emma.valdusson@harryda.se

Martin Filin Karlsson, enhetschef 031-724 65 62
martin.filinkarlsson@harryda.se

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd
carina.fransson@harryda.se

Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstödkarin.lindell@harryda.se

Kontaktcenter
031-724 61 00
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress:
Kommunhuset
Råda torg
435 80 Mölnlycke

Postadress:
Socialtjänsten
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke

Relaterad information