Kontakt
Lyssna

Fritid och kultur

Det är viktigt för varje människa att ha en meningsfull fritid. Här kan du läsa mer om vilka fritidsaktiviteter och insatser i samband med din fritid som kan erbjudas dig.

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du få stöd som möjliggör aktiviteter utanför hemmet.

Olika saker att göra på din fritid finns samlade under "Uppleva och göra" i menyn på startsidan samt i menyn till vänster.

Kontakt

Mer lättläst information