Kontakt
Lyssna

Solstens dagliga verksamhet

Solsten vänder sig till individer med olika funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån individens behov och anpassar aktiviteterna därefter.

Vi använder oss bl.a. av sinnesstimulerande aktiviteter och arbetar med tydliggörande pedagogik såsom bilder, konkreta föremål och tecken som stöd (TAKK). Våra lokaler är anpassade och vi har olika sinnesrum, kommunikationsrum samt färg och form rum.

Vi arbetar för att främja individens självständighet och delaktighet med fokus på individens egna resurser. Vi strävar efter att bibehålla och utveckla individens förmågor.

Vi arbetar med både individuella och gemensamma aktiviteter. Varje individ tillhör en arbetsgrupp men har sitt individuella schema utefter sina behov, intressen och förutsättningar.

Som kvalitetssäkring använder vi oss av brukarmöten, genomförandeplaner och brukarundersökningar.

Solsten har öppet 08:00-16:00 måndag till fredag.

Kontakt

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Catarina Jongsma, stödpedagog
031-724 84 24

Kristin Lukman, stödpedagog
031-724 84 21 

Öppet
Vardagar 08.00-16.00

Besöksadress
Klockarns väg 14
435 33 Mölnlycke