Lyssna

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig. Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till så kallad daglig verksamhet.

För att ansöka om daglig verksamhet så kontaktar du någon av kommunens LSS-handläggare, som beslutar om du har rätt till insatsen. Du ska vara i yrkesverksam ålder (max 67 år) och sakna sysselsättning i form av arbete eller utbildning.

Den dagliga verksamheten har som mål att ge en meningsfull sysselsättning, utveckling och stimulans, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Aktiviteten

De som deltar i verksamheten har ett LSS-beslut om insatsen daglig verksamhet och arbetar i verkstan enligt individuellt schema. Insatsen riktar sig till personer yrkesverksam ålder (max 67 år). Aktiviteten har öppet måndag till fredag klockan 10-15.

Här arbetar vi bland annat med:

 • Sömnad
 • Smycken
 • Decoupage
 • Ull
 • Mosaik
 • Återvinning
 • Färg och form
 • Betong
 • Bakning av skorpor

Det som tillverkas säljer vi i Butik Händigt.

Aktivitetens mål:

 • uppleva skaparglädje och kreativitet
 • tro på sin egen förmåga 
 • träna uthållighet och tålmod 
 • känna delaktighet i gruppen
 • kunna samarbeta 
 • respektera varandra 
 • få en ökad självkänsla
 • följa instuktioner
 • komma ut i praktik eller arbete

Aktivitetens metod:

 • uppmuntra, stödja och vägleda
 • tillsammans skapa en stimulerande och trygg miljö
 • fokusera på varje individs behov och utveckling

Aktiviteten 031-724 88 16, 0766-49 41 68

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Aktivitetenlänk till annan webbplats

Arbetskraften

Arbetskraftens inriktning syftar till att förbereda för förvärvsarbete. Den enskilde brukaren ett individuellt planerat schema inom ramen för verksamheten. Aktiviteterna utvärderas och revideras utifrån behov. Syftet med verksamheten på Arbetskraften är att tydligare eftersträva att vara så arbetslika som möjligt till dess innehåll.

Arbetskraftens mål:  

 • att stärka den enskildes  fysiska, psykiska och sociala förmåga
 • att uthållighet, tålamod och samarbetsförmågan stärks
 • att  få uppleva skaparglädje och kreativitet
 • att få en bredare erfarenhet, ökat självförtroende med ett arbetsrelaterade arbeten
 • att få meningsfull sysselsättning
 • att känna delaktighet på Arbetskraften - att få en annan form av löneanställning

Arbetskraften 031-724 65 41

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Arbetskraftenlänk till annan webbplats

Björkhaga daglig verksamhet

Björkhaga ligger i Landvetter med närhet till fin natur, lekplatser, fotbollsplan, boulebana och med gångavstånd till Landvetter centrum med tillgång till butiker och samhällsservice.

Gil Angin, enhetschef
031-724 69 68
gil.angin@harryda.se

Karta till Björkhagalänk till annan webbplats

Butik Händigt

Besök gärna vår butik, här finner du många fina saker till dig själv eller att ge bort som present.
Butik Händigt

Öppettider måndag till fredag 9.30-15.30. Observera att vi endast tar emot kontant betalning samt Swish.

Telefonnummer till butiken 0708-56 90 00

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Butik Händigtlänk till annan webbplats

Gärdesgården

Gärdesgården är en daglig verksamhet för personer som har rätt till daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Här arbetar vi klockan 8-16 måndag till fredag med aktiviteter som är rehabiliterande för att bibehålla individens förmågor och erbjuder kreativa och sinnesstimulerande aktiviteter utifrån individens behov, förutsättningar samt intresse av att delta i ett socialt sammanhang.

Gärdesgården 031-724 88 80

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Catarina Jongsma, stödpedagog
031 -724 84 24

Kristin Lukman, stödpedagog
031-724 84 21

Karta till Gärdesgårdenlänk till annan webbplats

Hjorten daglig verksamhet

Hjortens dagliga verksamhet drivs av Nytida AB och ligger i anslutning till Hjortens gruppbostad och cirka två kilometer från Mölnlycke centrum. Verksamheten har en liten trädgård och skogen inpå knuten.

Telefon: 0735-05 07 14

Maria Hultén, enhetschef
0735-31 90 28
maria.hulten@nytida.se

Karta till Hjortens dagliga verksamhetlänk till annan webbplats

Solhem

Solhem är en daglig verksamhet för personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Verksamheten har funnits sedan 1977 och bedrivs i byggnader som från början var Försäkringskassans vilohem.

Storkök

På Solhem finns ett storkök. Där lagas lunch till alla som arbetar i huset och dessutom bakar man till husbehov, ibland även på beställning. Här kan man, förutom att laga mat, lära sig att skriva recept, hantera måttenheter och hur man dukar både till fest och vardag.


IT-hörna

Det finns en IT-hörna,där läggs vikten på kommunikation. Deltagarna trycker broschyrer, gör egna visitkort, tar fram bilder till scheman och redigerar bilder tagna med digitalkamera. Här kan man också lära sig att arbeta med datorer, genom att skriva dagbok eller spela spel.  


Att arbeta med förpackning, montering eller tillverkning i verkstaden är både intressant och lärorikt. Arbetet varierar oftast vecka till vecka och det är roligt att träffa nöjda kunder.  


Textilgruppen

Textilgruppen syr och trycker på tyg. De sköter alla textilier i huset.  


Utegruppen

Utegruppen sköter huset och trädgården. De utför både små och stora reparationer. 


Utflyttad verksamhet

Utflyttad verksamhet finns för att deltagarna ska pröva på att arbeta ute på öppna arbetsmarknaden.


Särvux

Varje vecka kommer Särvux. Det är mycket populärt att studera vidare. För de personer som har specialintresse finns möjlighet att få prova på olika saker t.ex. färg och formgrupp, keramik, gympa, stavgång, tjejgrupp, killgrupp, tidningsläsning eller trähantverk.  


Solhem 031-724 67 94

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Solhemlänk till annan webbplats

Solstens dagliga verksamhet

Solsten vänder sig till individer med olika funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån individens behov och anpassar aktiviteterna därefter.

Solsten har öppet 8-16 måndag till fredag. Vi använder oss bland annat av sinnesstimulerande aktiviteter och arbetar med tydliggörande pedagogik såsom bilder, konkreta föremål och tecken som stöd (TAKK). Lokalerna är anpassade och det finns olika sinnesrum, kommunikationsrum samt färg och form rum.

Vi arbetar för att främja individens självständighet och delaktighet med fokus på egna resurser i en strävan att bibehålla och utveckla individens förmågor.

Vi arbetar med både individuella och gemensamma aktiviteter. Varje individ tillhör en arbetsgrupp men har sitt individuella schema utefter sina behov, intressen och förutsättningar.

Solstens dagliga verksamhet 031-724 84 20

Kasper Bergvall, enhetschef
031-724 85 47
kasper.bergvall@harryda.se

Karta till Solstens dagliga verksamhetlänk till annan webbplats