Kontakt
Lyssna

Daglig verksamhet

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dig. På dessa sidor kan du läsa mer om vilket stöd som finns. Om du omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till så kallad daglig verksamhet.

För att ansöka om daglig verksamhet så kontaktar du någon av kommunens LSS-handläggare, eftersom det är de som beslutar om du har rätt till insatsen. Du ska vara i yrkesverksam ålder (max 67 år) sakna sysselsättning i form av arbete eller utbildning.

Den dagliga verksamheten har som mål att ge en meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet. Att arbeta på en daglig verksamhet ska vara meningsfullt, utvecklande och stimulerande.


Kontakt

Kasper Bergvall, enhetschef daglig verksamhet
031-724 85 47kasper.bergvall@harryda.se

Erika Haglöf, tf enhetschef samordnad daglig verksamhet
031-724 82 12
erika.hagloftmp@harryda.se